arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i informationssystem med inriktning mot data science

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Här får du möjlighet att tillhöra en innovativ forskarmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar –att stödja och förstå den digitala transformationen hos företag och i samhället.

Avdelningen för digitala tjänster och system vid Luleå tekniska universitet avser att rekrytera en biträdande professor inom informationssystem med inriktning mot data science. Avdelningen inkluderar ämnet informationssystem och centrumbildningarna Center för Distansöverbryggande teknik samt Center för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer Forskningen inom avdelningen fokuserar på en övergripande nivå på en hållbar digital transformation från samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv. Detta gör vi genom att bedriva undervisning och forskning inom områdena ansvarstagande digital innovation, data-drivet beslutsfattande och informationssäkerhet.

Ämnesbeskrivning

Ämnet inkluderar studier, och utveckling, av digitala praktiker, resurser, artefakter och system. Vid Luleå tekniska universitet fokuserar forskningen på att utveckla kunskap om, samt påverka, den pågående digital transformationen i samhället med målet att bidra till ett hållbart samhälle där vi tar utgångspunkt i lokala förutsättningar för att uppnå en global förändring. Inom ämnet bedriver vi undervisning inom fyra utbildningsprogram: systemvetenskap, digital tjänsteutveckling, datavetenskap (data science) och informationssäkerhet.

Arbetsuppgifter

Som biträdande professor i informationssystem med inriktning mot data science ansvarar du tillsammans med professorer och andra i ämnet för utvecklingen av ämnet på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Som biträdande professor förväntas du stärka vår forsknings- och utbildningsprofil inom data science och bidra till att etablera fältet internt både i form av befintliga och framtida utbildningar och som forskningsområde på vårt campus i Luleå. Som biträdande professor är du involverad i både ämnets utbildningar med inriktning mot data- och beslutsvetenskap samt dess forskning inom dataanalys, beslutsvetenskap, datavetenskap (data science), beslutsstöd, eller andra närliggande ämnen.

Tjänsten innebär att du kommer:


- Ansvara för, utveckla, undervisa och examinera kurser inom data science
- Handleda studenter och doktorander
- Arbeta med forskningsuppgifter inom data science (exempelvis söka, leda och samarbeta i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat)
- Samarbeta med det omgivande samhället

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande ha:

- uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet och vetenskapliga bidrag motsvarande minst två doktorsavhandlingar

verkat som självständig forskare, exempelvis via:

- forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom som sakkunnig eller granskare
- erfarenhet av att i konkurrens sökt och beviljats externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
- deltagit i nationella och/eller internationella forskningsprojekt och publicerat sig tillsammans med forskare i andra forskarmiljöer än den egna

- inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år, om det inte finns synnerliga skäl för annat
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper

förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom att:
- tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
- införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (viktas lika)
- Vetenskaplig skicklighet i ämnet informationssystem med inriktning mot data- och beslutsvetenskap
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Kunskap inom Data Science (t.ex. dataanalys, beslutsvetenskap, datavetenskap (data science), beslutsstöd, business intelligence, prediktiv analys, eller ett närliggande område)
- Erfarenhet av Systemutveckling (t.ex. databaser, programmering)
- Erfarenhet av Kvantitativa forskningsmetoder

De flesta medarbetarna vid ämnet informationssystem är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Information

Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad i Luleå.

För mer information vänligen kontakta:Professor tillika ämnesföreträdare Anna Ståhlbröst 070-624 01 86 anna.stahlbrost@ltu.se, Professor Ahmed Elragal 0920-49 3670 ahmed.elragal@ltu.se

Facklig representanter:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1074-2022
Sista ansökningsdag: 31 maj, 2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat