arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i industriell marknadsföring

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Forskningsämnet Industriell marknadsföring finns vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, som har ca 200 anställda och bedriver forskning och utbildning inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor. Ämnet har en viktig roll i universitetets alla ekonomutbildningar samt i civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi. Undervisning sker såväl på engelska som på svenska. I forskningen arbetar vi för närvarande med projekt inom bland annat hållbar turism, employer branding samt industriellt köpbeteende och försäljning. Ämnet Industriell marknadsföring är inne i en expansiv fas med utveckling av nya kurser och forskningsprojekt. Vi är därför i behov av att rekrytera en biträdande professor för att stödja ämnets undervisning och forskning.

Ämnesbeskrivning

Industriell marknadsföring omfattar aktiviteter och processer för att skapa, kommunicera och leverera värde till kunder och andra intressenter. Detta inkluderar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende på varor, tjänster och information. Marknadsföring över internationella gränser och i digitala kanaler är områden av särskild vikt för ämnet, liksom tjänstemarknadsföring, turism och varumärkesbyggande.

Arbetsuppgifter

Som biträdande professor kommer du att vara engagerad i både utbildning och forskning. Du kommer att ansvara för att utveckla och genomföra kurser inom marknadsföring och internationell affärsverksamhet på grundnivå och avancerad nivå. Handledning av examensarbeten och doktorander ingår också. Du förväntas följa ämnets internationella utveckling, delta i forskningsprojekt och kommunicera resultat både via akademiska publikationer och i populärvetenskapliga sammanhang, samt vara aktiv i forskningssamhället inom det egna ämnet. En viktig del av arbetet är även att verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet. Som biträdande professor förutsätts du bidra till universitetets utvecklingsarbete och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag.

Behörig att anställas som biträdande professor är den som: visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande:
 • varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen
 • bedrivit nationellt eller internationellt erkänd forskning i samverkan med aktörer utanför det egna lärosätet samt uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet. Här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år om det inte finns synnerliga skäl för annat
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet
 • ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • vetenskaplig skicklighet
 • pedagogisk skicklighet
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
 • förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
 • administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • erfarenhet av olika undervisningsformer (online och klassrumsbaserat)
 • kunskaper avseende tillämpning av och undervisning om kvantitativa metoder

Information

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle vid universitetets campus i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Maria Ek Styvén (tf. ämnesföreträdare), 0920-491501, maria.styven@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-491529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 lars.frisk@ltu.se

För fullständig platsannons se; lediga jobb

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 30 november 2020
Referensnummer: 3576-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat