arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i experimentell kirurgi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 september

 • Sök jobbet senast

  21 oktober

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Biträdande professor i experimentell kirurgi med inriktning mot translationell gastrointestinal inflammationsforskning

med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares arbetsuppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Translationell forskning rörande patofysiologi och nya behandlingstargets vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), främst ulcerös kolit, Crohns sjukdom och mikroskopisk kolit, respektive Disorders of Gut-Brain Interaction (DGBI), främst irritabel tarm (IBS), har länge varit starka forskningsområden inom avdelningen för Kirurgi Ortopedi och Onkologis verksamhet och experimentella studier med kliniska frågeställningar har här en stark koppling till klinisk forskning och forskarutbildning inom kolorektal kirurgi och medicinsk gastroenterologi.

Innehavaren av anställningen förväntas fungera som självständig forskningsledare och en länk mellan laboratorium och klinik för att driva translationell forskning och forskarutbildning inom IBD och DGBI. Det är därför viktigt att innehavaren av anställningen är självständig experimentell forskare inom IBD och IBS, t ex visat genom förmåga att publicera vetenskap av hög kvalitet som senior författare, samt har ett välutvecklat nätverk bland kliniska forskare inom dessa områden. Det är meriterande att ha förståelse för den kliniska forskningsverksamheten vid Kirurgiska kliniken och Mag-Tarm-medicinska kliniken vid Centrum för Kirurgi, Onkologi och Cancervård (CKOC), t ex genom dokumenterat samarbete med kliniska forskare. Uppvisad förmåga att handleda tvärvetenskapliga projekt för kliniska doktorander är också meriterande.

Anställningen förutsätter också omfattande undervisningserfarenhet på både grundnivå och avancerad nivå samt erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå. Erfarenhet av undervisning på läkarprogrammet såväl som andra program med studentcentrerat lärande är ett krav då kurs- respektive terminsansvar förväntas ingå i arbetsuppgifterna. För att genomföra ovanstående uppgifter är god samarbetsförmåga nödvändig.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som biträdande professor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels är antagen som docent eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning kommer lika vikt fästas vid den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten, i andra hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

För ytterligare beskrivning av bedömningsgrunder, se liu.se. 

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.
  
Tillträde 
Enligt överenskommelse 
 
Lön 
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 
 
Fackliga kontaktpersoner 
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 
 
Ansökningsförfarande 
Du söker denna anställning via liu.se. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 oktober 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. 
 
Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler. 

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön, individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat