arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i Etologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som biträdande professor i Etologi.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Inom ramen för denna anställning ska du initiera och bedriva självständig forskning samt bedriva och utveckla undervisning inom rektorsområdet för biologi inom områden som rör t.ex. etologi och djurpsykologi. Utveckling av undervisning kan bestå av såväl innehållsmässig som pedagogisk förbättring, samt även utveckling av nya kurser.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en biträdande professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

För denna anställning krävs docentbehörighet eller motsvarande inom etologi, beteendeekologi, djurpsykologi eller motsvarande områden. Vidare ska sökanden ha goda forskningsmeriter inom ämnet för anställningen, dokumenterat genom publikationer i välrenommerade tidskrifter i en omfattning som minst motsvarar docentnivå. Den sökande ska också ha erfarenhet av att handleda doktorander.

Forskningen vid IFM är till stor del externt finansierad. Förmåga att attrahera externa forskningsmedel är därför avgörande för att kunna bedriva en framgångsrik forskning och därmed en särskilt viktig meriteringsgrund vid tillsättningen.

Dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt samarbete över ämnesgränser och av externt samarbete (exempelvis med myndigheter eller företag) är också meriterande, liksom ett gott nätverk av forskningssamarbete nationellt och internationellt, etablerat exempelvis inom ramen för postdoktoral forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Sökanden ska ha god erfarenhet av undervisning i form av utformning och ansvar för kurser inom relevanta ämnen, t.ex. etologi, beteendeekologi, kognition eller inlärningsteori på grund- eller avancerad nivå.

Dokumentation av goda undervisningsomdömen, kursutvärderingar etc. är särskilt meriterande.

Dokumenterad erfarenhet av att utforma och utveckla nya kurser och utbildningsmoment är också meriterande.

Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

Erfarenhet av administrativt arbete i samband med forskning och undervisning är meriterande, exempelvis i form av avdelningschefskap, gruppledarskap, utbildningsadministration, etc. Vidare är det meriterande med dokumenterade insatser för samverkan med det omgivande samhället (”den tredje uppgiften”).

Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Det är önskvärt att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen. Undervisning ska också kunna ske på engelska.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18792&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat