arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i Elektroteknik inriktning mot sensorfusion för IoT

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 april

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Biträdande professor i Elektroteknik med inriktning mot sensorfusion för IoT med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde


Avdelningen för fysik, elektroteknik och matematik (FEM) bedriver forskning och utbildning inom bland annat kommunikationselektronik och elektroniksystem. Fokus är sensornätverk, Internet of things (IoT), six-port teknologi samt metamaterial och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Gruppen består idag av en professor, en biträdande professor, tre lektorer och två doktorander (varav en industridoktorand). Mycket av verksamheten sker i samverkan med företag. Se vidare på https://liu.se/forskning/kommunikationselektronik.

Distribuerade sensorer som samarbetar, numera ofta kallat IoT, blir allt vanligare. Exempel på tillämpningar är smarta städer, intelligenta transportsystem, smart sjukvård och smarta byggnader. IoT-systemen består av många hårdvaruenheter som kan samla in, bearbeta och överföra data. Dessa enheter kan sedan anslutas till ett sensornätverk, för att fungera som beslutsstöd för en användare eller för ett autonomt system.


Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares arbetsuppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Tilltänkt forskningsområde för innehavaren av denna anställning är effekten av kombinerade designval för autonoma system, med syfte att utforska hur IoT-system lättare kan utformas för specifika uppgifter. Systemen ska kunna vara statiska eller dynamiska (t.ex. svärmar av autonoma enheter) och ha olika användare med olika behov, vilket gör designprocessen till en utmaning.

Forskningen förväntas ske i samverkan med näringsliv eller andra externa parter. Förmåga att etablera externa kontakter och att tillsammans med sådana aktörer attrahera forskningsfinansiering för sig själv och en forskargrupp värderas högt.

Innehavaren av anställningen ska inneha kursansvar och undervisa på olika nivåer, inklusive att vara handledare för såväl examensarbeten som inom forskarutbildningen. Undervisningen sker främst på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign och i projektbaserade kurser.

Anställningen innebär aktivt deltagande i det operativa arbetet och utvecklingen av en forskargrupp genom att attrahera externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande professor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels är antagen som docent eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
För mer info. följ länken nedan

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18916&rmlang=SE 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat