arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i audionomi

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 december

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Biträdande professor i audionomi
med placering vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Ämnesområde
Audionomi, med inriktning mot centralnervösa mekanismer för behandling av ljudstimuli.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet audionomi innefattar diagnostik samt medicinsk, teknisk och beteendevetenskaplig behandling av hörselrubbningar och därpå följande kommunikationsproblem. Centralnervösa mekanismer för bearbetning av ljudsignaler är en vital del av ämnesområdet.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares arbetsuppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Ett ökande antal medborgare har problem med hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet, vilket ökar behovet av sjukvårdspersonal med kompetens inom diagnostik och behandling av hörselproblem. För att möta behovet planerar Linköpings Universitet att inrätta en audionomutbildning på 180 högskolepoäng som leder fram till yrkesexamen som audionom.

Innehavaren av denna anställning ska planera och implementera detta nya utbildningsprogram, samt leda programmet och delta i undervisningen, framförallt på audionomprogrammet men i mån av tid även på andra utbildningsprogram vid medicinsk fakultet, som tex logoped- och läkarprogrammen. Egen forskning ingår också i arbetsuppgifterna, och en självständig forskningsprofil inom området är en förutsättning.

Starten av ett nytt utbildningsprogram kräver omfattande erfarenhet av undervisning på högskolenivå samt av ledning och planering av sådan undervisning. Det är därför meriterande om sökande har erfarenhet av uppbyggnad av undervisningsprogram och av kursledning.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en biträdande professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 
Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 januari 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Anders Fridberger, Professor

010-103 13 71

anders.fridberger@liu.se


Christina Lundgren, Sekreterare i anställningsnämnden

013-28 21 49

christina.lundgren@liu.se