arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektorer i utbildningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 juni

 • Sök jobbet senast

  21 augusti

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) läser våra studenter främst på program inom lärarutbildningar, men det erbjuds även program och kurser inom språk och kommunikation, matematik/tillämpad matematik, fysik, musik och opera samt den förberedande utbildningen tekniskt basår. MDU:s forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik är en del av akademin. Vårt arbete sker i samverkan med det omgivande samhället och internationella partners. Lärum, som är universitetets kompetenscentrum för medarbetare och studenter, hör också till UKK.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 år
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-08-21
Stationeringsort: Västerås/Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Denna annons är förkortad, se den i sin helhet på www.mdu.se

Arbetsuppgifter

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning om minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation utlyser två biträdande lektorat i utbildningsvetenskap. Anställningen omfattar 60% forskning under 5 år med inriktning mot utbildningsvetenskaplig forskning relevant för lärarutbildningar och samproducerad skolforskning.

I arbetsuppgifterna ingår också att aktivt bidra till samverkan inom och bortom akademins forsknings- och utbildningsmiljöer, medverka och bidra i ansökningar av externa forskningsmedel. Även doktorandhandledning kan komma att ingå. Arbetsuppgifterna i övrigt består av undervisning, handledning och examination av examensarbeten på akademins utbildningar och kan avse de allmändidaktiska, ämnesdidaktiska och verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen samt fristående kurser.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som biträdande lektor är främst den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut.

Sökande ska ha avlagd doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens med utbildningsvetenskaplig inriktning. 

Sökande ska ha förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på engelska.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Du som sökande ska ha god samarbetsförmåga och vara engagerad samt kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det är viktigt att du kan påvisa god förmåga att planera och organisera ditt arbete, kunna förhålla dig till givna ramar såsom kursplaner, men även bidra med egna initiativ, innovationer och lösningar. Du behöver också ha förmåga att anpassa dig till olika typer av studentgrupper och i interna och externa sammanhang. 

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

 

Meriterande

Meriterande för tjänsten är:
 • lärarexamen
 • doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som har en inriktning som motsvarar de ämnen/inriktningar som finns på lärosätet inom utbildningsvetenskap
 • erfarenhet av undervisning i förskola, grundskola och/eller gymnasieskola
 • erhållit beviljade ansökningar/anslag
 • erfarenhet av administrativa uppdrag
 • förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska

Vid befordran till universitetslektor

För behörighet att befordras som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för en sådan anställning. Behörigheten för att anställas som universitetslektor framgår av Mälardalens universitets anställningsordning,

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Ansökan om befordran ska ha inkommit senast sex månader innan anställningstidens utgång. Vid tidpunkten för befordran till universitetslektor ska den sökande ha:
 • genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.
 • genomfört och publicerat studier genomförda med samproducerade forskningsmetodologier som t.ex actionsforskning, design forskning, intervetionsforskning
 • samverkat inom och utanför lärosätet
 • aktivt sökt externa forskningsmedel

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. 

Fackliga representanter:


Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat