arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektorat i arbetsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 januari

 • Sök jobbet senast

  28 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. 

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår forskning motsvarande minst 50 procent av arbetstiden. Det står den biträdande universitetslektorn fritt att välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer, samla in data och välja forskningsmetoder inom det arbetsvetenskapliga fältet. Det ingår att aktivt söka extern finansiering till egen forskning och att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom internationell publicering.

I arbetsuppgifterna ingår också undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå, motsvarande minst 30 procent av arbetstiden. Undervisning inom arbetsvetarprogrammet är primärt fokus men övriga kurser vid institutionen kan komma i fråga. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap är aktiv i samhällsdebatten och till arbetsuppgifterna hör att initiera samverkan och aktivt samverka med det omgivande samhället och verka för nyttiggörande av forskning. Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag och andra uppdrag inom institutionens, fakultetens och universitetets kollegiala forum kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

 

Behörighet 
Behörighet för denna anställning följer av Högskoleförordningen 4 kap och Göteborgs universitets anställningsordning.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen inom det arbetsvetenskapliga fältet eller annat område som arbetsgivaren finner likvärdigt, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare än så kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Svenska är ett särskilt krav för denna anställning då merparten av undervisningen inom denna anställning sker på svenska.

  

Bedömningsgrunder 
Bedömningen av kandidaterna utgår ifrån vetenskaplig skicklighet, såväl som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering och pågående deltagande i nationella och internationella forskningssamarbeten. Förmåga att erhålla externa forskningsmedel är meriterande. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid högkvalitativ publicering vid ansedda internationella förlag och i ansedda internationella tidskrifter med peer review-system. Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom dokumenterad och vitsordad erfarenhet av att ha planerat och genomfört undervisning i olika former (föreläsningar, seminarier, workshops, distansundervisning, handledning) på grundnivå och avancerad nivå. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid genomförda och dokumenterade insatser som har bidragit till att utveckla utbildningen och undervisningen och förbättrat kvaliteten genom tex kursutveckling.

Erfarenhet av att initiera kontakt och samverka med det omgivande samhället är meriterande. 

Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som riktar sig till relativt nydisputerade forskare och lärare. Den rent kvantitativa omfattningen av den sökandes meriter kommer därför inte att vara utslagsgivande utan i skicklighetsbedömningen kommer hänsyn tas till under hur lång period de samlade meriterna har ackumulerats. Tjänsten kommer att erbjudas den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Eftersom institutionen verkar i en internationell miljö är det också ett krav att obehindrat tala och skriva på engelska.

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Fullständing annons hittas på Göteborgs univeristets hemsida. 

https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6〈=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=27898

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-03-28

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat