arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor inom området programvarusystem

 • Ort

  Skövde

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 februari

 • Sök jobbet senast

  29 mars

Om jobbet

Anställningen som biträdande lektor i informationsteknologi inbegriper genomförande av forskning inom ramen för olika forskningsprojekt inom forskningsgruppen Software Systems vid Högskolan i Skövde. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, deltagande i de planerade projekten SUDO och OSSD. SUDO är ett forskningsprojekt med syfte att beforska hur företag strategiskt kan engagera sig med open source projekt som implementerar IT standarder för att på ett ändamålsenligt sätt bemöta olika typer av utmaningar kopplat till inlåsning. Projektet SUDO genomförs i samproduktion med ett antal externa företag och andra samverkanspartners. OSSD är ett projekt som syftar till att utveckla kursmaterial på avancerad nivå inom området öppna system för användning inom högskolans kurser och utbildningsprogram på avancerad nivå och inom olika företagskontext. Anställningen som biträdande lektor inbegriper även genomförande av undervisning inom kurser och utbildningsprogram inom området programvarusystem. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, undervisning inom webb, programvaruutveckling och programmering.

Anställningen är inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Anställningen som biträdande lektor är en meriterande anställning som ska avse att leda till en tillsvidareanställning som lektor. Arbetsuppgifterna som ges till en biträdande lektor ska säkerställa att möjlighet ges att uppnå behörighet för anställning som lektor under anställningstiden. En individuellt anpassad utvecklingsplan kommer att upprättas för den biträdande lektorn. Planen ska beskriva aktiviteter inom forskning och undervisning inom angivet ämnesområde.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning, undervisning, administration och handledning. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Behörig för anställningen är du som har:

 • avlagt doktorsexamen i informationsteknologi (eller annat relevant ämne) eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • god kunskap om och dokumenterat god erfarenhet av programvaruutveckling (särskilt inom open source).
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskraven).
 • Erfarenhet av att genomföra och publicera forskning inom området programvarusystem som har industriell relevans och/eller inom området open source.
 • Praktisk erfarenhet av programvaruutveckling som inbegriper nyttjande av teknologier för open source-utveckling, såsom: C/C++, Eclipse, GitHub och Java.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta med och bidra till open source-projekt.
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid erfarenhet av att genomföra och publicera forskning inom området programvarusystem som har industriell relevans och/eller inom området open source, samt praktisk erfarenhet av programvaruutveckling som inbegriper nyttjande av teknologier för open source-utveckling, såsom: C/C++, Eclipse, GitHub och Java.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är tidsbegränsad i fyra år och omfattar 100 %. En biträdande lektor har under anställningstiden rätt att ansöka om befordran till lektor när han/hon har uppnått sådan behörighet. Vid beviljad befordran övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Sista ansökningsdatum:  29 mars 2019

Diarienummer: Ref nr HS 2019/120

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande avdelningschef Henrik Svensson och lektor Jonas Gamalielsson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

• CV
• Personligt brev
• Meritportfölj
• Vetenskapliga publikationer
• Publikationslista
• Övriga dokument