arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor inom hälsovetenskap

 • Ort

  Kalmar

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  25 februari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap söker en engagerad och kreativ biträdande lektor inom hälsovetenskap. Här bedrivs forskning och undervisning inom hälso- och vårdvetenskap.

Arbetsbeskrivning

Du kommer de två första åren bedriva finansierad forskningstid i det banbrytande innovativa EU Horizon 2020 projektet Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland ungdomar i Europa ME-WE (https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-psykosocialt-stod-for-att-framja-psykisk-halsa-och-valbefinnande-me-we/).
Arbetet består av att medverka i att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den svenska grenen av fältstudien i samverkan med ME-WE teamet i Sverige och de europeiska parterna. Det innebär bland annat att:
 • samverka med unga omsorgsgivare, personal från utbildnings- socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamheter samt företrädare för idéburna organisationer
 • genomföra datainsamling av kvantitativa och kvalitativa data före, under och efter fältstudien och analysera data.
 • dokumentera resultaten i rapporter och vetenskapliga tidskrifter och presentera projektet och resultaten på regionala, nationella och internationella konferenser
I arbetsuppgifterna efter projekttiden som biträdande lektor ingår att planera och administrera undervisning samt undervisa, handleda och examinera studenter på grund-, avancerad och forskarnivå inom hälsovetenskap. Vidare ingår att initiera och bedriva forskning som kompletterar och förstärker institutionens forskningsprofil inom anhörigområdet, i samverkan med andra forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt en doktorsexamen i hälsovetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. (HF 4 kap 4a§).

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Förordning (2017:844). Sökande med doktorsexamen äldre än fem år skall i ansökan motivera varför särskilda skäl för anställning skall beaktas. För behörighet till denna anställning krävs dessutom utmärkta kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Formella förmågor som visats genom framgångsrik forskning inom något av fälten; vård, familjevård, familjestöd, barnpsykologi, användning av IKT eller motsvarande är meriterande. Liksom dokumenterad erfarenhet av internationella forskningsprojekt och kvantitativ och kvalitativ forskning inom det beskrivna området. Meriterande är förmågan att självständigt bedriva forskning samt att erhålla externa forskningsmedel. Ett genuint intresse och engagemang i barnperspektiv, barnrättsfrågor och familjeperspektiv är meriterande. Eftersom forskningen avser barn och ungdomar är förmågan att kunna möta dessa med empati, förståelse och engagemang av stor betydelse.

Då arbetet sker i en internationell forskargrupp och i samverkan med olika organisationer förutsätts den sökande ha bra samarbets- och kommunikationsförmåga, flexibilitet och ett stort ansvarstagande. Vidare ser vi att du är målinriktad, flexibel och kreativ. Meriterande är också att den sökande har erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete inom hälsovetenskap och/eller inom annan likvärdig utbildning. Meriterande är även erfarenhet av undervisning på distans samt via webbaserade lärplattformar.

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare.

Läs mer på vår hemsida https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.