arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i Utbildningsteknologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 september

 • Sök jobbet senast

  12 oktober

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom datavetenskap, mjukvaruteknik, medieteknik och utbildningsteknologi. För närvarande arbetar fler än 60 personer på institutionen och det finns starka kopplingar till andra institutioner vid Linnéuniversitetet inom tvärvetenskaplig utbildning och forskning. Vi bedriver forskning inom flera kunskapsområden där utbildningsteknologi (EdTech) utgör ett. Forskargruppen samarbetar med flera kunskapsområden och samverkar med kommuner och skolor för att ta itu med forskningsutmaningar och utbildning.

Anställningen som biträdande lektor är kopplad till kunskapsområdet utbildningsteknologi och ett Fortefinansierat forskningsprojekt under vetenskaplig ledning av professor Italo Masiello. Forte-forskningsprojekt vill ta itu med ett uttalat behov av att finna gynnsamma förutsättningar för barns lärande i skolan med hjälp av det specifika Active Implementation-ramverket. Ramverket riktas in mot lärare och bidrar med kunskap om hur man kan förbättra undervisningspraktik och elevresultat.

Vi erbjuder:

 • En internationell arbetsplats
 • Ett universitet där kunskap, idéer och utveckling sätts i rörelse för en hållbar samhällsutveckling
 • Ett implementeringsprojekt som är först i sitt slag i just skolmiljö i Sverige
 • En projektgrupp med kollegor från olika nationella och internationella lärosäte
 • Ett tvärvetenskapligt kunskapsområde inom utbildningsteknologi med kollegor med höga ambitioner i en öppen och dynamisk miljö

Ämnesområde för befattningen:


Utbildningsteknologi

Placeringsort tillsvidare:


Växjö

Anställningens omfattning:


Anställningen är 100% på 4 år. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Den biträdande lektorn ska efter befordringsansökan prövas för befordran till lektor och anställas tillsvidare. Enligt Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a§), Förordning (SFS 2017:844).

Arbetsbeskrivning:


Arbetsuppgifterna inom forskning omfattar hela forskningscykeln, det vill säga planering, finansiering och genomförande av forskningsprojekt. Mer specifikt utgår arbetet från diskussioner och intervjuer med samverkansparter, kommuner och skolor, för att identifiera forskningsutmaningar och ansatser. Forskningen i Fortesprojektet kommer, beroende på typ av utmaning, exempelvis bygga på kontrollerade experiment, intervjuer, observationer, enkäter och förbättringsarbetes metodik. Inom implementeringsramverket för Fortesprojektet ingår att leda implementeringsteam som i sin tur kommer att driva förbättringsarbete i skolorna som ingår i samverkan. Förbättringsarbete är kopplat till undervisningspraktik och elevers resultat inom den nationella digitaliseringsstrategin. Den biträdande lektorn skall rapportera resultat och publicera i högt ansedda, internationella, tidskrifter och konferenser. Det är viktigt att den biträdande lektorn etablerar sig inom forskarsamhället genom att bidra som granskare av vetenskapliga arbeten och projektansökningar samt bidra till att organisera workshops och konferenser.

Dessutom ska den biträdande lektorn undervisa, handleda och/eller utföra andra institutionsuppgifter motsvarande 20-50% av heltid. Inom denna del av tjänsten ingår även utveckling av kursplaner, kursinnehåll och examination, samt att vara ansvarig lärare för kurser inom masterprogrammet Utbildningsteknologi. Forskarutbildning utgör en mindre del av tjänsten med handledning av doktorander.

Innehavaren av tjänsten bör vara beredd att förvärva implementeringsvetenskaps kompetenser under det första året i tjänsten från Fortes forskningsgrupp.

För behörighetskrav, bedömningsgrunder och kontaktpersoner vänligen besök vår hemsida:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=5404&rmlang=SE

Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2020.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat