arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i trä och maskininlärning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  18 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för byggteknik är en del av fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet.

Institutionen har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner – skog och träteknik, byggd miljö och energiteknik, samt maskinteknik – för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning.

 

Detta biträdande lektorat finansieras och ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. KK-stiftelsen kommer att samfinansiera tjänsten under de första fyra åren. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och deltagande näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället. Visionen är att sätta kunskap i rörelse och utveckla forskningen och bygga upp unika utbildningar med högsta kvalitet för en hållbar samhällsutveckling med studenten i centrum.

 

Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, konstruktionsteknik, stål- och betongkonstruktioner, byggnadsfysik, ventilationsteknik, historiska konstruktioner, övervakning av konstruktioner, livscykelanalys, datorstödd design (CAD) / Byggnadsinformationsmodeller (BIM) och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt magisterprogram i hållbar konstruktionsteknik. Nyligen fick Linnéuniversitetet tillstånd att erbjuda femåriga civilingenjörsutbildningar och institutionen utvecklar för närvarande ett sådant program inom byggteknik. Den utlysta tjänsten som biträdande lektor i trä och maskininlärning ska koppla samman institutionens nuvarande forskning om trämaterial och byggnaders konstruktion och funktion i ett livscykelperspektiv, med de möjligheter till ny kunskap och modellutveckling som maskininlärning innebär. Forskning i de nya gränssnitten förväntas bidra till en mer hållbar byggd miljö.

 

En akademisk anställning vid Linnéuniversitetet innebär mångsidiga möjligheter till attraktiv forskningsfinansiering och samarbeten med industrin. Institutionens styrkor inkluderar forskning och undervisning inom ovannämnda områden, ett välutrustat laboratorium, många externt finansierade forskningsprojekt och nära samarbete med byggbranschen. Detta ger en biträdande lektor i trä och maskininlärning stora möjligheter att utveckla forskning och undervisning inom detta område vid Linnéuniversitetet.

 

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik med inriktning trä och maskininlärning

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: Anställningen är 100% på 4 år. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

 

Den biträdande lektorn ska efter befordringsansökan prövas för befordran till lektor och anställas tillsvidare, enligt Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a§), Förordning (SFS 2017:844).

 

Arbetsbeskrivning:


Biträdande lektorn kommer att arbeta med forskning och undervisning. Huvuddelen av denna anställning gäller forskning inom trä- och maskininlärning. Denna kan omfatta metoder för att upptäcka defekter i och kvalitetsklassa sågade träprodukter, såväl som övervakning av bärande träkonstruktioner för utvärdering av deras konstruktiva prestanda. Positionen syftar till att utveckla nya mätsystem och utnyttja mätdata med hjälp av databehandlings- och analysmetoder i form av maskininlärningsmetoder, med tillämpningar i områdena material och strukturer.

 

Arbetsuppgifterna inkluderar även att söka extern forskningsfinansiering samt publicering av forskningsresultat i internationella vetenskapliga tidskrifter och vid konferenser. Pedagogisk meritering sker genom undervisning på grundnivå och avancerad nivå och genom utveckling av kurser inom strukturanalys och teknik, t.ex. strukturdynamik, numeriska metoder i konstruktionsteknik eller tillståndsövervakning av konstruktioner. Handledning av studenter och doktorander är en naturlig del av anställningen. Administrativt arbete relaterat till de beskrivna uppgifterna kan förekomma.

 

Utbildning och forskning sker i nära samarbete med näringslivet, forskningsinstitut och offentliga organisationen. Detta förutsätter att den biträdande lektorn deltar aktivt i dessa nätverk.

Läs mer och ansök via länken:


https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat