arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i statsvetenskap med inriktning utvecklingsstudier

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juli

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-02.

Ämne/ämnesbeskrivning
Statsvetenskap. Inom ämnesområdet statsvetenskap med inriktning utvecklingsstudier behandlas främst frågor om politiska, ekonomiska, och sociala aspekter av samhällelig förändring, i synnerhet i det globala syd.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning, undervisning och examination på grund-och avancerad nivå i statsvetenskap, särskilt inom området utvecklingsstudier. I arbetsuppgifterna ingår även att koordinera och ansvara för institutionens del i programmet International Business and Politics, samt andra utbildningsadministrativa uppgifter.

Egen forskning ingår motsvarande 52 procent av heltidsanställning.

Undervisning sker på både svenska och engelska.

Innehavaren förväntas även bidra till att stärka forskningen vid institutionen genom vetenskapliga publikationer och genom att att söka externa forskningsbidrag.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock
komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Eftersom undervisningen bedrivs på både svenska och engelska måste den sökande ha förmåga att använda svenska och engelska i tal och skrift, vilket exempelvis visas genom dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning på svenska och engelska.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som
behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning i statsvetenskap, särskilt inom området utvecklingsstudier.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Stor vikt fästs även vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.

Stor vikt fästs slutligen också vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kolleger.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande
samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som
inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan
utbildning under de två första åren av anställningen.

Anställningens längd är fyra år.

Ansökan

Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.