arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i sexologi och sexualitetsstudier

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 december

 • Sök jobbet senast

  20 januari

Om jobbet

Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för hälsa och samhälle

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen, nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) är ett av Malmö universitets fem forskningscentrum. Vid CSS bedrivs flervetenskaplig forskning utifrån tre övergripande teman Normer, policies och politik, Interventioner och institutionella praktiker och Sexuell hälsa, erfarenheter och institutionella praktiker. CSS-forskningen belyser frågor som berör sexualitet utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, men inkluderande medicinska, psykologiska, humanistiska och kliniska sexologiska perspektiv. Centrumbildningen utgör en flervetenskaplig miljö med ett 20-tal forskare från olika vetenskapliga discipliner och med olika expertis: från medicinska vetenskaper till humaniora, inkluderande odontologi, vårdvetenskap, medicinsk antropologi, humanekologi, kriminologi, genusvetenskap, socialt arbete, sociologi, psykologi, antropologi, religionshistoria, filmvetenskap och historia. Värdfakultet för CSS är Fakulteten för hälsa och samhälle.

Institutionen för socialt arbete

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom en rad olika områden som rör frågor om sociala problem och socialt förändringsarbete. Det handlar om forskning om individer och grupper men också om hur sociala förhållanden hanteras i ett välfärdsperspektiv. Forskningen bedrivs och utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, nationella organisationer och myndigheter samt internationella samarbetspartners. Här bedrivs en forskarutbildning med drygt 20 doktorander där en del är antagna via forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd. Mer specifikt bedrivs det forskning inom olika områden; missbruk, migration, sexualitet, handikapp och rehabilitering, åldrande, socialpsykiatri och välfärdsfrågor. Samtliga forskningsfält avspeglar sig i våra utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå. Här publiceras årligen ett stort antal böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel. Många av forskarna är också mycket aktiva i samhällsdebatten inom sina respektive forskningsområden. För mer info se institutionens hemsida.  

Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande lektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Arbetsuppgifterna i denna anställning omfattar forskning vid Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier och undervisning i sexologi på grundnivå och på avancerad nivå, vid Institutionen för socialt arbete, och även viss undervisning i annan utbildning vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration samt andra administrativa uppgifter. Andelen forskningstid är 50%.

 

Upplysningar

Professor och prefekt Finnur Magnusson, finnur.magnusson@mau.se, 040/665 74 75
Centrumföreståndare Charlotta Holmström charlotta.holmstrom@mau.se, 040/665 74 39.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Se annonsen i sin helhet på hemsidan www.mau.se/jobb

 

 

Välkommen med din ansökan!