arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i robotik med inriktning mot viritual commissioning

 • Ort

  Skövde

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  14 december

Om jobbet

Vi söker dig som vill undervisa och forska inom området robotik/automation. Du har god kunskap inom automation, specifikt inom robotik med tillhörande tekniker såsom exempelvis virtual commissioning, digitala tvillingar, kollaborativa robotar samt AR/VR. Du kommer att arbeta i en miljö där företagskontakter är en viktig del för såväl forskningen som för undervisningen och du vill gärna dela med dig av din gedigna erfarenhet till såväl kollegor som samverkande företag/organisationer.

Anställningen är i ämnet produktionsteknik som vid Högskolan i Skövde behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning.

Verksamheten inom avdelningen för produktion och automatiseringsteknik kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Avdelningen har under mer än ett decennium visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning och utbildning av hög kvalité, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsgrupp. Vi arbetar med en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden för studenten, där våra nya ingenjörsprogram är CDIO-anpassade och studenterna har goda möjligheter till praktik och arbete hos våra industripartners. Rätt kandidat kommer att ingå i ett team vars arbete är av stor vikt för industri, samhället och akademin.

Anställningen som biträdande lektor är en meriterande anställning som ska avse att leda till en tillsvidareanställning som lektor. Arbetsuppgifterna som ges till en biträdande lektor ska säkerställa att möjlighet ges att uppnå behörighet för anställning som lektor under anställningstiden. En individuellt anpassad utvecklingsplan kommer att upprättas för den biträdande lektorn. Planen ska beskriva aktiviteter inom forskning och undervisning inom angivet ämnesområde.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning, forskning och tillhörande administrativa arbetsuppgifter.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen inom produktionsteknik, maskinteknik eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt sin doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskrav).
 • Dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av forskning inom robotik och virtual commissioning.
 • Dokumenterad erfarenhet inom AR/VR, digitala tvillingar och industriell automation.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inom för anställningen relevant ämnesområde, på högskolenivå.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål.
 

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av forskning inom robotik och virtual commissioning, dokumenterad erfarenhet inom AR/VR, digitala tvillingar och industriell automation samt dokumenterad erfarenhet av undervisning, inom för anställningen relevant ämnesområde, på högskolenivå.

Anställningen är tidsbegränsad i fyra år och omfattar 100 %. En biträdande lektor har under anställningstiden rätt att ansöka om befordran till lektor när han/hon har uppnått sådan behörighet. Vid beviljad befordran övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Sista ansökningsdatum: 14 december 2018

Diarienummer: Ref nr HS 2018/853

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Magnus Holm och ämnesföreträdare Gary Linnéusson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas.

Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.