arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i rättsvetenskap, med fokus på välfärdsforskning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå samt i rättsvetenskap på grundläggande nivå. Socionomprogrammet är ett av Linnéuniversitetets mest sökta utbildningsprogram.  Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn, unga och familjer, äldre personer samt välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv och migrationsforskning. Forskningsprojekten har ofta inriktning också på rättsvetenskapliga frågeställningar. 

Ämnesområde för befattningen:                 
Rättsvetenskap, inom samhällsvetenskap

Placeringsort:

Kalmar eller Växjö

Anställningens omfattning:

Anställningen som biträdande lektor är på 100% under 4 år. Därefter kan den biträdande lektorn efter befordringsansökan prövas för befordran till lektor och anställas tillsvidare (HF 4 kap 12 a§).

Arbetsbeskrivning:


Anställningen syftar till att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och en god möjlighet till pedagogisk meritering genom såväl undervisning på olika nivåer som annan pedagogisk meritering såsom högskolepedagogisk utbildning. Innehållet i anställningen består till 50 % av forskning. Arbetets innehåll ska fokuseras på att utveckla en djup förtrogenhet med forskningsfältet rättsvetenskap med inriktning välfärdsforskning samt att med denna ämneskompetens bidra till att stärka institutionens forskningsmiljöer i anslutning till professionen (socialtjänst, polis, kriminalvård). Det pedagogiska arbetet består i att undervisa, handleda och examinera inom utbildningar på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet rättsvetenskap på fristående kurser i juridik och i socionomprogrammet.

Behörighetskrav


Behörig att anställas är den som har avlagt en doktorsexamen i rättsvetenskap eller motsvarande, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång (HF 4 kap 4a§).

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Förordning (2017:844). Sökande med doktorsexamen äldre än fem år skall i ansökan motivera varför särskilda skäl för anställning skall beaktas.

Dokumenterad hög grad av samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten

Meriterande i övrigt är:

 • dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning i rättsvetenskap inom samhällsvetenskap på olika nivåer
 • kompetens att självständigt leda och utveckla undervisning
 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och välfärdssektorns professioner (socialtjänst, polis, kriminalvård)
 • erfarenheter av samarbete med forskargrupper inom näraliggande områden
Anställningen kräver att den sökande har en mycket god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid de sökandes potential till en framgångsrik karriär som forskare och lärare.

Övrigt


Till ansökan ska bifogas en avsiktsförklaring med förslag till forskningsprojekt. Denna ska innehålla en kortfattad presentation av forskningsproblem, tänkt genomförande och teoretisk och analytisk ansats.

Vid en ansökan om befordran till universitetslektor kommer följande särskilt att bedömas:

• Förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet
• Förmåga att publiceras i internationella tidskrifter
• Förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet
• Förmåga att självständigt etablera samarbeten inom forskningen
• Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället med utgångspunkt i den egna vetenskapliga och pedagogiska verksamheten
• Visad skicklighet i undervisning samt handledning
• Hög grad av visad samarbetsförmåga och delaktighet i institutionsgemensam verksamhet.
• En ansökan om befordran till universitetslektor ska inkomma inom anställningsperioden.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat