arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i produktionsteknik

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Vi söker dig som vill undervisa och forska inom området virtuell utveckling inom robotik och människa-robotsamarbete. Du vill arbeta med att ta fram, vidareutveckla och förfina virtuella metoder och verktyg inom området. Du är kunnig inom robotik och dess användning i industriella tillverkningsprocesser och hur robotar arbetar allt närmare operatörerna men du har också erfarenhet av att arbeta med virtuell metoder inom dessa områden. I vår forskning utvecklar vi mjukvaruprototyper och arbetar med demonstratorer för att visa forskningsresultaten både för kollegor och för allmänheten. En del i din forskning kommer att vara framtagning och visning av forskningsdemonstratorer, både mjukvarubaserade och hårdvarubaserade.

Anställningen är i ämnet produktionsteknik som vid Högskolan i Skövde behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning.

Verksamheten inom avdelningen för produktion och automatiseringsteknik kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Avdelningen har under mer än ett decennium visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning och utbildning av hög kvalité, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsgrupp. Vi arbetar med en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden för studenten, där våra nya ingenjörsprogram är CDIO-anpassade och studenterna har goda möjligheter till praktik och arbete hos våra industripartners. Rätt kandidat kommer att ingå i ett team vars arbete är av stor vikt för industri, samhället och akademin.

Anställningen som biträdande lektor är en meriterande anställning som ska avse att leda till en tillsvidareanställning som lektor. Arbetsuppgifterna som ges till en biträdande lektor ska säkerställa att möjlighet ges att uppnå behörighet för anställning som lektor under anställningstiden. En individuellt anpassad utvecklingsplan kommer att upprättas för den biträdande lektorn. Planen ska beskriva aktiviteter inom forskning och undervisning inom angivet ämnesområde.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning, forskning och tillhörande administrativa arbetsuppgifter.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen inom produktionsteknik, maskinteknik, informatik eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt sin doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskrav).
 • Dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av forskning gällande virtuell utveckling inom robotik och människa-robotsamarbete.
 • Dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av mjukvaruutveckling samt utveckling av forskningsdemonstratorer.
 • Dokumenterad erfarenhet av samproducerad forskning inom för anställningen relevant ämnesområde.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inom för anställningen relevant ämnesområde, på högskolenivå.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av forskning gällande virtuell utveckling inom robotik och människa-robotsamarbete, dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av mjukvaruutveckling samt utveckling av forskningsdemonstratorer, dokumenterad erfarenhet av samproducerad forskning inom för anställningen relevant ämnesområde samt dokumenterad erfarenhet av undervisning, inom för anställningen relevant ämnesområde, på högskolenivå.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö. 

Anställningen är tidsbegränsad i fyra år och omfattar 100 %. En biträdande lektor har under anställningstiden rätt att ansöka om befordran till lektor när han/hon har uppnått sådan behörighet. Vid beviljad befordran övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Sista ansökningsdatum: 30 november 2020

Diarienummer: Ref nr HS 2020/970

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Magnus Holm och ämnesföreträdare Ainhoa Goienetxea. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg, docentintyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biträdande universitetslektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat