arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i pedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik


Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100 %

Anställningen som biträdande lektor är på 100% under 4 år. Därefter kan den biträdande lektorn efter befordringsansökan prövas för befordran till lektor och anställas tillsvidare (HF 4 kap 12 a§).

Arbetsbeskrivning:


Vid institutionen för pedagogik och lärande arbetar drygt 60 forskare, lärare och doktorander. Vi söker en biträdande lektor med kompetens inom pedagogik och undervisning med hjälp av digital teknologi i skolan. Inom anställningen ingår 50 procents forskning. I arbetsuppgifterna ingår forskning med inriktning på undervisningens digitalisering i skolan. I rollen som forskare förväntas du: 
 • medverka i befintliga projekt samt initiera nya forskningsprojekt.
 • vara delaktig i ansökningar om externa forskningsmedel
 • samarbeta med forskare och lärare inom institutionens forskningsområden för att utveckla pedagogikämnet
I arbetsuppgifterna ingår också undervisning inom lärarutbildningens kurser med kursansvar, handledning och examination av självständiga arbeten. I rollen som biträdande lektor kommer du också vara delaktig i uppdraget att utveckla Linnéuniversitetets lärarutbildningar med avseende på läraruppdragets krav på digital kompetens.

Undervisningen bedrivs på svenska och är förlagd till campus Växjö. Anställningen ger också goda möjligheter till att arbeta med uppdragsutbildningar och samverkansprojekt.

Behörighetskrav:


Behörig att anställas är den som har avlagt en doktorsexamen i pedagogik eller motsvarande, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång (HF 4 kap 4a§).

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Förordning (2017:844). Sökande med doktorsexamen äldre än fem år skall i ansökan motivera varför särskilda skäl för anställning skall beaktas.

Bedömningsgrunder:


Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten för anställningen och anställningens innehåll gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Anställningen kräver att den sökande har en mycket god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet.

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare

Linnéuniversitetet tillämpar 6 månaders provanställning.

Vid en eventuell ansökan om befordran till lektor efter avslutad anställning som biträdande lektor kommer följande särskilt att bedömas:

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, internationella erfarenheter, erfarenhet och förmåga att samverka samt erfarenhet inom ledarskap. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor. Ansökan och prövning om befordran till lektor ska ske inom anställningsperioden som biträdande lektor.

Välkommen med din ansökan senast 10 januari 2021

Kontaktpersoner:


Prefekt Tobias Bromander, tobias.bromander@lnu.se 073-0730086    

HR-partner Karolina Österdahl, karolina.osterdahl@lnu.se 0470-708674

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat