arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

till Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2018-12-13.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen egen forskning enligt upprättad forskningsplan inom det översättningsvetenskapliga området. Därtill tillkommer undervisning (30%) och examination på kurser i praktisk översättning, där målspråket är svenska, och i översättningsteori, på specialiserade kurser i översättningsvetenskap, samt handledning av examensarbeten. Den sökande förväntas bidra till forskningsmiljön inom sitt ämnesområde genom utveckling av forskning och utbildning och genom att aktivt delta i och hålla seminarier, workshops och konferenser och genom att bidra med ny forskning, publikationer och forskningsansökningar. Den sökande förväntas även delta i pedagogiskt utvecklingsarbete, institutets inre arbete samt aktivt söka forskningsmedel. I anställningen kan även ingå administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i översättningsvetenskap, lingvistik, tvåspråkighet, nordiska språk eller ett annat språkämne, med en för tjänsten översättningsvetenskapligt relevant inriktning eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterade på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten. Eftersom mycket av undervisningen avser översättning till svenska, är även svenska på modersmålsnivå i tal och skrift ett behörighetskrav. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl god förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av sökande kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning. Särskild vikt kommer även att läggas vid kvaliteten på planen för forskning under anställningstiden. Stor vikt kommer också att läggas vid pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, samt god samarbetsförmåga. Därtill är erfarenheter av kursutveckling och kursansvar, liksom administrativ erfarenhet någonting som kan räknas den sökande till godo.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Om den sökande inte har utbildning på minst 7,5 högskolepoäng ska vederbörande i sin ansökan redogöra för vilka meriter ska bedömas som motsvarande kunskaper.

Övriga upplysningar

En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till maximalt sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren för TÖI, Jan Pedersen, tfn 08-16 29 27, jan.pedersen@su.se eller av prefekten, Gunlög Sundberg, tfn 08-16 43 20, gunlog.sundberg@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!