arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i neurokemi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  10 september

Om jobbet

vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2019-09-10.

Ämne

Neurokemi med inriktning mot molekylära visualiserings- och manipulationstekniker

Ämnesbeskrivning

Molekylära tekniker inkluderar bl.a. genetiskt baserade strategier för att stimulera och hämma neuron, och att visualisera dessas aktivitet och kopplingar.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning. Den biträdande lektorn förväntas utveckla molekylära verktyg som kan användas i experimentella modeller för att undersöka nervcellers och nervcellkretsars funktion och struktur.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Därnäst fästs vikt vid att planerad forskningsverksamhet passar väl in i SciLifeLabs profil. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns som t.ex. sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.

Övriga upplysningar

Den anställda kommer att ha SciLifeLab som sin huvudsakliga arbetsplats de första sex åren, för att efter befordran flytta till Institutionen för biokemi och biofysik. 

Utbildning inom ämnet neurokemi med molekylär neurobiologi ges främst på masternivå företrädesvis på engelska. Undervisning på grundnivå sker på svenska.

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Lena Mäler, lena.maler@dbb.su.se och professor Christian Broberger, christian.broberger@dbb.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Ulrika Kaby, tfn 08-16 22 69, ulrika.kaby@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer - anställning

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.