arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i miljögenomik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

vid Stockholms universitet. Sista ansökningsdag:  2019-01-15.

Stockholms universitet a¨r ett ledande europeiskt universitet och ett av va¨rldens 100 ho¨gst rankade la¨rosa¨ten fo¨r ho¨gre utbildning och forskning. Universitetet har mer a¨n 60 000 studenter och 5 000 ansta¨llda.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) a¨r ett nationellt center fo¨r storskalig biovetenskap med fokus pa° forskning inom hälsa och miljo¨, och drivs gemensamt av Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska ho¨gskolan och Uppsala universitet. SciLifeLab-Stockholm a¨r lokaliserat i nya lokaler på Karolinska institutets campus.

Under de första sex åren är den huvudsakliga arbetsplatsen Science for Life Laboratory. Den formella anställningen kommer att vara vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Zoologiska institutionen eller Institutionen för naturgeografi.

Ämne

Miljögenomik

Ämnesbeskrivning

Genomikstudier av alla typer av icke-human biota och dess relationer till miljön, med fokus på struktur och funktion hos historiska eller recenta system.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Därnäst fästs vikt vid att planerad forskningsverksamhet passar väl in i SciLifeLab:s profil. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. 

Under de första sex åren är den huvudsakliga arbetsplatsen Science for Life Laboratory. Den formella anställningen kommer att vara vid den institution vid Stockholms universitet som bäst passar kandidatens forskningsprofil. Under förutsättning av befordran till universitetslektor, kommer arbetsplatsen därefter att vara på den institution som kandidaten anställts vid. 

Övriga upplysningar

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844). Den sökande förväntas vid befordran kunna ta på sig administrativa och pedagogiska uppgifter som förutsätter god förståelse av svenska. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

 

Ansökan

Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb 
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.