arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i medicinsk bildfysik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  10 april

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesbeskrivning


Medicinsk bildfysik, med fokus på experimentell spektral datortomografi.

Arbetsuppgifter


Forskning i ämnesområdet och undervisning i fysik på grundläggande, avancerad och forskarnivå. Innehavaren av tjänsten ska också delta i handledning av studenter och doktorander. Samarbete inom medicinska tillämpningar inom ämnesområdet med ansvariga läkare och forskare knutna till MedTechLabs samt inom andra angränsande verksamheter på KTH. Innehavaren av tjänsten förväntas bistå med administrativa uppgifter vid institutionen. Om den som anställs på tjänsten inte kan svenska vid tillträdet, förväntas personen kunna undervisa på svenska inom fyra år. 

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
- potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling inom aktuellt ämnesområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
- postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid.

Det är även av betydelse att den sökande har 

- intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet och annan skicklighet.

 Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas.

Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar.

Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Det är också viktigt att den sökande har förmåga att undervisa grundläggande kurser på svenska. Skicklighet i att samverka med personal vid högskola och det omgivande samhället kommer att beaktas.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan


Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt


Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Lanie Gutierrez-Farewik, föreståndare, MedTechLabs

lanie@mech.kth.se


Mats Danielsson, avdelningschef, medicinsk bildfys

md@mi.physics.kth.se


Mark Pearce, prefekt, fysikinstitutionen

pearce@kth.se