arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i litteraturvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 september

 • Sök jobbet senast

  11 november

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för film och litteratur ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnen med utbildning och forskning: filmvetenskap, kreativt skrivande och litteraturvetenskap. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flera kan läsas både på campus och på distans. Vid Fakulteten för konst och humaniora finns Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS). Den person vi söker ska kunna bidra till denna spetsforskningsmiljö.

Ämnesområde för befattningen: Litteraturvetenskap

Placeringsort: Växjö 
Anställningens omfattning: Anställningen är 100% under fyra år. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.
Tillträde: 2022-01-01, eller efter överenskommelse.

Den biträdande lektorn ska efter befordringsansökan prövas för befordran till lektor och anställas tillsvidare. Enligt Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a§), Förordning (SFS 2017:844).

Arbetsbeskrivning

Anställningen omfattar i huvudsak forskning och undervisning i litteraturvetenskap. Den forskning som ska utföras ska ha en intermedial inriktning och kunna bidra till forskningsmiljön i IMS. Utbildningen i litteraturvetenskap sker genom fristående kurser, inom ramen för vissa utbildningsprogram och som inslag i lärarutbildningen. Undervisning genomförs även under sommarterminen och kan förekomma både på campus Växjö och campus Kalmar. Det förutsätts att den sökande har bred kompetens att undervisa på litteraturvetenskapliga kurser med olika inriktningar, både i lärplattformen MyMoodle och på campus.

Linnéuniversitetet och Fakulteten för konst och humaniora har som ambition att utveckla nya kunskapsmiljöer som möter samhällsutmaningar. I arbetet ingår att bedriva forskning och samverkan som stöder utvecklingen av en tvärvetenskaplig forskningsprofilering och bidra till utformningen av forskningsanknutna utbildningar över ämnes- institutions- och fakultetsgränser i enlighet med universitetets strategi. I anställningen ingår dessutom kursutveckling, administration samt ett aktivt deltagande i institutionens och fakultetens inre och yttre arbete. Innehavaren förutsätts ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till arbetsplatsen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt en doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång (HF 4 kap 4a§).

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Förordning (2017:844). Sökande med doktorsexamen äldre än fem år skall i ansökan motivera varför särskilda skäl för anställning skall beaktas. För behörighet till denna anställning krävs dessutom förmåga att undervisa i svenskspråkiga kurser i såväl tal som skrift. Även sökande med annat modersmål än svenska som har denna förmåga anses behöriga.

För ytterligare bedömningsgrunder se annonsen i sin helhet på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Kontaktpersoner

Prefekt, Anders Åberg, anders.aberg@lnu.se 
HR-partner, Jessica Drott, jessica.drott@lnu.se  
Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0772-28 80 00.

Sista ansökningsdag är den 11 november 2021 och DNR för anställningen är 2021/429-2.2.1.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat