arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i historia/idéhistoria

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 november

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Anställningen som biträdande lektor kommer att vara förlagd till Institutionen för historia och samtidsstudier, där ämnena historia och idéhistoria ingår. Ämnena historia och idéhistoria på Södertörns högskola har båda en bred bas, men med flera forskningsprofiler. Framträdande områden inom ämnet historia är till exempel modern svensk, europeisk och global historia, Östersjöområdets och Östeuropas historia, kultur- och genushistoria samt forskning om historiebruk och historiemedvetande. Framträdande områden inom idéhistoria är till exempel bildnings- och utbildningshistoria, kultur- och mediehistoria, filosofi och politisk teori i ett historiskt perspektiv och Östersjö- och Östeuropaforskning. Ämnena historia och idéhistoria ger utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Tillsammans ger ämnena ett historikerprogram på kandidatnivå. Vidare ingår ämnena historia och idéhistoria i flera andra utbildningsprogram på högskolan såsom Europaprogrammet och Konst, kultur och ekonomi. Båda ämnena är på olika sätt involverade i högskolans lärarutbildningar. Historieämnet har exempelvis ett stort utbildningsuppdrag inom ämneslärarprogrammet med inriktning historia.

För fullständig information se nedanstående länk:

https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=5312&rmlang=SE

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad på heltid och med en varaktighet på 6 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2022-12-31.
Ansökan ska skrivas på engelska då internationella bedömare kan komma att anlitas.

Ytterligare upplysningar

Christopher Collstedt, avdelningsföreståndare historia, 08-608 51 62, christopher.collstedt@sh.se
Peter Josephson, avdelningsföreståndare idéhistoria, 08-608 43 30, peter.josephson@sh.se
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat