arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i Hälso- och sjukvårdsorganisation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  4 februari

Om jobbet

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Verksamheten vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) omfattar utbildning och forskning inom system-, ledarskaps- och managementfrågor i hälso- och sjukvården, livslångt lärande för sjukvårdspersonal, etik- och policyfrågor som rör sjukvård och forskning, sjukvårdens informationssystem, social innovation och självmordsprevention.

Vi samverkar med Region Stockholm, olika myndigheter och företag, samt patientorganisationer. Läs mer om https://ki.se/lime.

Vår forskargrupp studerar olika aspekter av ledarskap inom sjukvård och akademi och vi vill nu stärka vår kompetens kring patientledarskap, det vill säga hur patienter och närstående kan ha en ledande roll i sin egen eller närståendes vård eller leda utveckling i vården. Vi har ett stort utbildningsuppdrag och personen vi söker ska visa prov på pedagogisk skicklighet.

Din roll


Du kommer att ingå i forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi och arbeta med forskning, undervisning och samverkan med omgivande samhället inom ledarskap.

Forskningen kommer inledningsvis att bedrivas inom ramen för forskningsprogrammet Patienten i förarsätet – implementering av patientdrivna innovationer för samvård som drivs av Medical Management Center vid LIME. Du kommer att leda och genomföra forskningsprojekt tillsammans med patienter, närstående och andra forskare, samt initiera nya projekt inom ledarskap i sjukvård och akademi. Du förväntas vara kursansvarig och ha den ämneskompetens som krävs för att efter prefektbeslut kunna vara examinator för ledarskapskurser på Karolinska Institutets sjuksköterskeprogram, röntgensjuksköterskeprogram samt den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 6 år.

Kvalifikationer


Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Att kunna uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder


Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med klinisk erfarenhet av långvariga sjukdomstillstånd. Erfarenhet av att genomföra forskning kring patienter och närståendes ledarskap samt av forskning i samarbete med patienter och/eller närstående är ett krav, liksom arbete med vårdutvecklingsprojekt. Vi förväntar oss att du har publicerat vetenskapliga artiklar inom patientledarskap och har en framtida planering av studier som inkluderar patientledarskap. Du ska dessutom ha kompetens inom kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik.

För tjänsten krävs att den sökande har erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Högskolepedagogisk utbildning är ett krav och den sökande ska ha erfarenhet av olika pedagogiska metoder, gärna interaktiva. Det är även ett krav att den sökande har erfarenhet av undervisning kring ledarskap, grupprocesser och förbättringsarbete i vården inom sjuksköterskeprogrammet. Den sökande ska ha erfarenhet av kursansvar. Kursansvar inom de specifika utbildningarna är meriterande.

Det är meriterande om den sökande har genomfört forskning om sociala aspekter av att vara patient, det vill säga kring vilka roller patienter får, vilken makt de har möjlighet att utöva samt om sociala aspekter av sjukdom och vård påverkar patienters liv. Stor vikt läggs vid tidigare meriter inom aktuellt område, social förmåga samt förmåga att bedriva självständigt arbete och samarbeta i grupp.

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna


https://ki.se/om-ki/din-karriar-fortsatter-har

Ansökan


Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska. CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 4 februari 2022.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor


En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2027-01-01