arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i företagsekonomi, inriktning entreprenörskap

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  22 november

Om jobbet

Den aktuella tjänsten ligger inom ramen för området ”Entrepreneurship and Social Change” vid Ekonomihögskolan. Entreprenörskap är ett prioriterat område vid Linnéuniversitetet med ett stort antal utbildningar och utbildningsprogram på såväl avancerad som grundläggande nivåer. Forskningsmiljön består av en professor och andra lärare och forskare. Begreppet entreprenörskap ska här tolkas i bred mening, inkluderande nyskapande aktiviteter inom ramen för samhällets alla olika typer av organisationer och sektorer, med särskilt fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Entreprenörskapets vardagliga praktik och samverkan med det omgivande samhället tillhör också det aktuella kunskapsområdet. Tjänsten är placerad på institutionen för organisation och entreprenörskap som erbjuder undervisning på samtliga nivåer.

Anställningens omfattning

Anställningen är en visstidsanställning på 100 % i fyra år som kan övergå till en tillsvidareanställning som lektor via befordran, utan sedvanlig utlysning för lektorat.
En biträdande lektor ska efter ansökan befordras till lektor om han eller hon
1. har behörighet för en anställning som lektor, och
2. vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan enligt 4 a § andra stycket har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna är i första hand forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå inom ramen för området ”Entrepreneurship and social change”. Undervisning kan exempelvis bestå av föreläsningar, seminarier, handledning och examination. Andelen forskning är 50 %. Innehavaren förväntas vara delaktig i ansökningar om externa forskningsmedel och samarbeta med forskare och lärare inom området. Samverkan och interaktiv forskning som involverar såväl företag som offentliga organisationer i regionen är viktiga delar i verksamheten. Vidare förväntas innehavaren vara delaktig i det pedagogiska utvecklingsarbetet i ämnet.

 

Behörighetskrav 
Behörig att anställas är den som har avlagt en doktorsexamen i företagsekonomi, eller relaterat samhällsvetenskapligt ämne, med inriktning mot entreprenörskap, alternativt på annat sätt har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. (HF 4 kap 4 a§)

För anställningen krävs en flexibel person med god förmåga att samarbeta samt skapa och bygga relationer.

Övriga bedömningsgrunder

 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet
 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att undervisa på svenska och engelska
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs för den här tjänsten särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som forskare och lärare. Den sökande förväntas ha en hög närvaro på arbetsplatsen.

 

Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Största delen av anställningen fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet

Kontaktpersoner:

Upplysningar lämnas av prefekt Åsa Lindström, tel 0480-49 71 18
Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Lotta Annetun, tel 0470-76 74 01.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 22 november 2018. 

För ytterligare information om anställning och ansökan se https://ledigajobb.lnu.se/jobb

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.