arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i energi- och miljöteknik

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  23 maj

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år 
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-05-23
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) söker en biträdande universitetslektor i energi- och miljöteknik. En anställning som biträdande universitetslektor är en meriterande visstidsanställning på minst fyra och högst sex år enligt högskoleförordningen 4 kap 12a §.

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

För att läsa hela annonsen gå till MDU.se

Som biträdande lektor vid Future Energy Center kommer du att vara en del av forskning, undervisning samt samarbete med våra industriella partners. Din forskning kommer att fokuseras på experimentell värme- och masöverföring för förnybar energi, energieffektivitet och utsläppsbegränsningar. Du kommer att arbeta i nära samarbete med företaget Hitachi Energy Sweden AB och med andra forskare både internt och externt, samt lämna in och granska ansökningar om framtida finansiering. Tjänsten är tidsbegränsad (4 år) men omvandlas till en tillsvidareanställning om följande krav är uppfyllda vid anställningstidens slut:
 • Medarbetaren har visat förmåga att självständigt planera och genomföra undervisning av hög kvalitet vid lärosätet.
 • Medarbetaren har varit delaktig i handledning av doktorander
 • Medarbetaren har varit aktivt delaktig i kursutveckling
 • Medarbetarenhar genomgått högskolepedagogisk utbildning på tio veckor.
 • Medarbetaren har visat förmåga att arbeta som en oberoende forskare med högkvalitativa resultat såsom publikationer i internationella högkvalitativa per-review-tidskrifter.
 • Medarbetaren har visat förmåga att skriva och driva konkurrenskraftiga ansökningar om forskningsfinansiering.
 • Medarbetaren har framgångsrikt drivit forskningsprojekt eller delar av forskningsprojekt.
 • Medarbetaren har varit aktivt involverad i nationellt och internationellt samarbete med partners relevanta för Future Energy Center.
 • Medarbetaren är etablerad som internationell forskare med förordnande som exempelvis granskare av publikationer och ansökningar och/eller som inbjuden talare vid konferenser.

Kvalifikationer

Behörighetskraven för anställning som biträdande lektor är i första hand doktorsexamen, eller motsvarande akademisk skicklighet, senast fem år innan sista ansökningsdag för tjänsten som biträdande lektor har gått ut. Den som har doktorsexamen eller tidigare förvärvat motsvarande kompetens kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl för det. Sådana särskilda skäl kan vara tjänstledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Den sökande ska ha en forskningsprofil som är relevant för området energi- och/eller miljöteknik och för forskning om experimentell värme- och massöverföring. En person som är utsedd till biträdande universitetslektor men som saknar utbildning i högskoleundervisning och lärande kommer att erbjudas utbildning vid MDU. 

För att vara behörig för anställningen måste den sökande ha visat de akademiska färdigheter och pedagogiska färdigheter som krävs för anställningen. Akademisk skicklighet kan också ha visat sig genom förmåga att nå resultat inom forskning genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig sektor/samhälle i övrigt och genom förmåga att sprida forskning.

Bedömningen av pedagogisk skicklighet ska gälla planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination. Pedagogisk skicklighet ska vara väl dokumenterad på ett sådant sätt att även deras kvalitet kan bedömas.

För att läsa hela annonsen gå till MDU.se

Bedömningskriterier

Generellt sett ska bedömningsgrunderna baseras på såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Med hänsyn till arten av denna meriterade anställning kommer den sökandes akademiska och pedagogiska meriter att bedömas framför allt med avseende på kvalitet. Ett kvantitativt prejudikat för en sökande, som kan förklaras av att den sökande har arbetat en längre tid, blir därför inte avgörande.

Om befordran till en tjänst som lektor


Vid slutet av anställningen som biträdande lektor har den sökande rätt att komma ifråga för anställning som lektor. Ett grundläggande krav är att den sökande ska uppfylla de krav som ställs för att bli antagen som docent vid Mälardalens universitet.

För att läsa hela annonsen gå till MDU.se

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:


Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat