arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i design

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för design finns vid fakulteten för konst och humaniora, som en är en av Linneuniversitets fem fakulteter. Fakulteten är dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamheter i en lång rad huvudområden. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universiteten och i det omgivande samhället.

Ämnesområde för befattningen: Design
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 50-100 %, längst 4 år.

Arbetsbeskrivning
Tjänsten ska möjliggöra för rätt sökande att meritera sig för anställning som lektor. Huvuduppgift är att, genom forskning, undervisning och samverkan, utveckla förståelser för design i relation till genus, normkritikalitet, jämställdhet, mångfald och intersektionalitet, i linje med institutionens fokus på hållbarhet, nyfikenhet och förändringsskapande design.

Medarbetaren följer och stödjer utvecklingen av ämnet design med särskild tyngd på teori- och praktikbildning inom genus, jämställdhet, mångfald, intersektionaliet, normkritikalitet i samspel med konstnärlig praktik och design. Som medarbetare deltar du aktivt i designinstitutionens inre och yttre arbete.

I anställningen ingår att bedriva forskning inom institutionens forskningsplattform.
En arbetsuppgift är att bedriva undervisning i design på grundnivå till avancerad nivå.
En annan arbetsuppgift är att som medarbetare delta i utveckling av institutionens samtliga designprogram.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (HF 4 kap 4a§). Sökande med doktorsexamen äldre än fem år skall i ansökan motivera varför särskilda skäl för anställning skall beaktas.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande har väl utvecklad förmåga till samarbete, och förmåga att i undervisning, forskning och övrigt arbete förvalta en avancerad förståelse av synergier mellan teori och designpraktik.

Institutionens utbildningar är till största delen på engelska, därför är förmåga och erfarenhet av att kommunicera på engelska, såväl muntligt som skriftligt ett krav.

Bedömningsgrunder
Följande bedömningsgrunder anser vi vara av hög prioritet:

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande skall ha väl dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning med fokus på genus, normkritikalitet, jämställdhet, mångfald, intersektionalitet samt intresse för framväxande designpraktiker.

Meriterande är också:
Positivt är om sökanden har goda internationella nätverk inom sitt ämne samt god förmåga och erfarenhet att samverka med omgivande samhälle, regionalt, nationellt eller internationellt.

Meriterande är även om sökande har konstnärlig kompetens.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Övrigt
Ansökan skall skrivas på engelska.

Kontaktpersoner:
Prefekt Marie Sterte, marie.sterte@lnu.se
HR partner Stina Andersson, stina.andersson@lnu.se

Välkommen med din ansökan senast 29 november, 2019