arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i datateknik, inriktning mot distribuerade system

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter: Du kommer att bli en del av en av Skandinaviens ledande forskargrupper inom kommunikationsnätverk, lett av Prof.

Mikael Gidlund och Prof. Tingting Zhang. Vi söker kandidater med gedigen kunskap och erfarenhet inom distribuerade system, särskilt inom områden relaterade till IIoT och nätverkssäkerhet. Du kommer att samarbeta nära med andra forskare inom samma område och förväntas:

- Aktivt engagera dig i din forskning och utveckla en tydlig forskningslinje via självständiga forskningsprojekt.
- Aktivt bidra till utbildning på alla nivåer.
- Handleda doktorander och masterstudenter.
- Ansöka om externa forskningsmedel.
- Delta i fakultets- och universitetsövergripande åtaganden.
- Delta i internationella samarbeten på hög akademisk nivå.
- Samarbeta med andra forskargrupper, inom och utom universitetet.

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom datateknik, datavetenskap eller motsvarande. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning ska ha varit inriktad mot distribuerade system, (I)IoT eller liknande och du förväntas därför ha kunskap inom protokoll som as CoAP, MQTT och OPC-UA. Du bör även ha kunskap inom nätverkssäkerhet, dokumenterad genom publikationer eller bedriven undervisning. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-bitradande-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Omfattning och kvalitet hos publikationer tas i beaktan, likaså förmåga söka och att arbeta inom forskningsprojekt och med extern forskningsfinansiering. Du ska även ha erfarenhet av undervisning på universitetsnivå samt högskolepedagogisk utbildning.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Kunskaper i svenska är meriterande. Vi söker motiverade kandidaters som både kan arbeta självständigt och samarbeta med andra forskare och doktorander. Erfarenhet som postdoktor och från forskarutbyten vid andra lärosäten än där du disputerade är meriterande.

Befordran till universitetslektor: En biträdande lektor har rätt att prövas för befordran till en anställning tills vidare som universitetslektor. Ansökan om befordran ska lämnas in senast sex månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. Ett grundkrav för befordran är att sökanden ska uppnå de krav som gäller för anställning som universitetslektor enligt Mittuniversitetets Anställningsordning och enligt Fakultetens anvisningar för anställning som universitetslektor. Särskilt gäller som utgångspunkt för bedömning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor, att den sökande ska ha upprätthållit en hög publiceringstakt samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp eller motsvarande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid under fyra år med start 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Mikael Gidlund, e-post: mailto:mikael.gidlund@miun.se, och prefekt Patrik Österberg, e-post: mailto:patrik.osterberg@miun.se, tel: 010-142 86 14.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas:

- Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna asnställning samt dina visioner och mål.
- CV
- Kopior på relevanta examensbevis och diplom.
- Vetenskapliga meriter, inklusive en komplett publikationslista där de för tjänsten mest relevanta är markerade. Upp till fem artiklar kan bifogas i fulltext. 
- Övriga kvalifikationer och referenser

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-02-28.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning