arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i datadriven cell- och molekylärbiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  6 september

Om jobbet

vid Stockholms universitet. Sista ansökningsdag: 2021-09-06.

SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige.  

Till Stockholms universitet för placering vid Institutionen för biokemi och biofysik, Institutionen för miljövetenskap eller Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut söker vi två DDLS Fellows inom datadriven cell- och molekylärbiologi.
OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb 

Välkommen med din ansökan!

Ämne

Datadriven cell- och molekyärbiologi

Ämnesbeskrivning, Stockholms universitet
Ämnet omfattar studier inom det breda området cell- och molekylärbiologi på olika nivåer, från molekyler och enskilda celler till vävnader och organismer. Centralt för profilen är en tonvikt på användning och/eller integrering av stora datamängder från molekylära, strukturella, mikroskopibaserade eller funktionella studier för att främja en förutsättningslös, mekanistisk förståelse av biologiska processer. Relevanta områden inkluderar makromolekylära interaktioner, strukturbiologi, cellbiologi, utvecklingsbiologi, metabolism, immunförsvar, toxikologi och neurobiologi.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap. Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. 

Under de första sex åren är den huvudsakliga arbetsplatsen Science for Life Laboratory. Den formella anställningen kommer att vara vid den institution vid Stockholms universitet som bäst passar kandidatens forskningsprofil. Under förutsättning av befordran till universitetslektor, kommer arbetsplatsen därefter att vara på den institution som kandidaten anställts vid.

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer - anställning

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat