arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i byggteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för byggteknik är en del av fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet,  som har ett omfattande samarbete med det omgivande näringslivet i forskning och undervisning. Institutionen samarbetar med närliggande institutioner för skog- och träteknik, byggdmiljö och energiteknik samt maskinteknik för att skapa en framgångsrik och kreativ miljö med utmanande utbildningar av högskoleingenjörer och framstående forskning. De fyra institutionerna har totalt cirka 110 anställda, däribland 20 professorer och 25 doktorander. Inom byggteknik bedriver vi forskning inom konstruktionsteknik, träbyggnadsteknik, stålkonstruktion, byggnadsfysik, byggnadsvård, CAD och BIM  samt byggnadsmaterial.

För närvarande erbjuder institutionen för byggteknik ett treårigt högskoleingenjörsprogram inom byggteknik och ett treårigt program med inriktning mot byggnadsutformning. Hösten 2019 kommer vi att starta ett tvåårigt mastersprogram inom hållbar konstruktionsteknik som bygger på det tidigare ettåriga magisterprogrammet. Nyligen fick Linnéuniversitetet rättigheten att erbjuder civilingenjörsprogram och institutionen håller därför nu på att utveckla ett sådant inom hållbart samhällsbyggande. Denna utmaning kräver rekrytering av ny personal och denna undervisningssinriktade ställning som biträdande lektor är en viktig del av att stärka institutionens undervisningskompetens. Med denna anställning syftar också institutionen på att förstärka yrkesskicklighet av undervisande personal och samverkan med omgivande samhälle 

Institutionen har särskilt behov av undervisning inom ämnen som grundläggande byggnadsteknik, betongkonstruktioner, byggnadsproduktion, byggnadsmaterial, grundläggning  samt CAD och BIM. Dessutom har institutionen behov av kompetens inom arkitektur och byggnadsutformning inom programmet byggnadsutformning. Målet är att också bygga upp forskningsverksamhet och forskarutbildning inom dessa områden.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik


Placeringsort tillsvidare: Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden

Anställningens omfattning: Anställningen är 100 % på 4 år. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den biträdande lektorn ska efter befordringsansökan prövas för befordran till lektor och anställas tillsvidare. Enligt Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a§), Förordning (SFS 2017:844).

Arbetsbeskrivning:


Till denna tjänst som biträdande lektor kommer du få möjlighet att utveckla din självständighet som forskare samt meritera dig såväl vetenskaplig som pedagogiskt inom ett av följande ämnen: byggnadsteknik, betongkonstruktioner, byggnadsproduktion, grundläggning, CAD och BIM eller byggnadsutformning. I arbetsuppgifterna ingår att söka medel för finansiering av forskning, handleda, bedriva forskning samt publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter. Pedagogisk meritering ska ske genom undervisning på grund- och avancerad nivå, utveckling av kurser samt studenthandledning. Administrativa uppgifter kan ingå i arbetet. Utbildning och forskning sker i nära samarbete med industrin, forskningsinstitut samt stat och kommun. Detta förutsätter att du aktivt deltar i dessa nätverk och att du följer utvecklingen inom branschen och den samhällsutveckling som har betydelse för undervisningen vid universitetet.

För att komma till annonsens fullständiga beskrivning, gå in via länken nedan

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4435&rmlang=SE