arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i biostatistik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning i epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap.

Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk och geriatrisk epidemiologi och biostatistik. 

En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda. Forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Endast forskare som vill arbeta med denna finansieringsmodell bör överväga att ansöka. Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på ki.se/meb. 

Vill du läsa mer om forskningsgruppen och rollen som är för att söka positionen som biträdande lektor vänligen följ länken till Karolinska Institutets hemsida https://ki.varbi.com/se/what:job/jobID:411214/

Din roll

Anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på fem år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Syftet med anställningen som biträdande lektor är att utveckla självständighet som forskare och uppnå meritering såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla behörighetskraven för en anställning som lektor. 

Vår grupp tilldelades ett anslag för forskningsmiljöer från Vetenskapsrådet för att utveckla statistiska metoder för registerbaserad forskning [https://ki.se/en/meb/swe-reg-statistical-methods-for-register-based-research] som ska finansiera tjänsten. Vi söker en biostatistiker med intresse för att utveckla metoder för registerbaserad forskning, men detta intresse behöver inte visas i tidigare arbete. Den sökande förväntas utveckla teori och metoder som kan tillämpas i registerbaserad forskning, men denna rekrytering är inte kopplad till något specifikt forskningsprojekt. Vårt mål är att rekrytera den starkaste forskaren inom biostatistik som kan stärka vår fakultet, oavsett specifikt forskningsområde. Den som anställs förväntas stimulera och utveckla tillväxten inom sitt forskningsområde samt bidra till handledning av doktorander inom biostatistik. Vi utgår från att den som anställs kommer att fortsätta sin forskning inom sitt etablerade forskningsområde men även utforska nya forskningsmöjligheter i samarbete med kollegor vid vår institution. Det finns inget obligatoriskt undervisningskrav kopplat till tjänsten, men vi hoppas att den som får tjänsten bidrar till att undervisa doktorander i biostatistik.  

Kvalifikationer

Sökande ska under de senaste åren ha genomfört forskning av hög kvalitet inom statistik/biostatistik teori och metoder samt kunna visa på förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva högkvalitativ forskning. Sökande måste ha publicerat peer-reviewed forskning inom statistik/biostatistik teori och metoder, med en framträdande plats i författarlistorna. Sökande ska kunna arbeta självständigt men också ha en stark känsla för samarbete och lagarbete. Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska är av yttersta vikt då institutionens arbetsmiljö är mycket internationell. 

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:


- föräldraledighet
- förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
- plikttjänstgöring inom totalförsvaret
- längre sjukdom
- allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
- specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande lägger vi huvudvikten vid vetenskaplig skicklighet inom biostatistik med särskilt vikt på utveckling av teori och metoder. Forskningsplanen som lämnas in med ansökan kommer att vara en viktig del av bedömningen. Den sökande måste ha visat förmåga att som huvudsökande ha erhållit extern finansiering och ha potential att säkerställa ytterligare finansiering. Pedagogisk erfarenhet och ledaregenskaper är meriterande. Den behöriga sökanden bör visa på en stark potential att uppnå kraven för befordran till lektor inom den angivna tiden. 

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. https://medarbetare.ki.se/regler-och-lagrum-vid-rekrytering En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning