arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i analytisk kemi

 • Yrkesroll

  Analytisk kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2021-08-16.

Institutionen för material- och miljökemi innefattar forskningsområdena analytisk kemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi och materialkemi, det senare ett av Stockholms universitets profilområden. Nuvarande fokus inom analytisk kemi är utveckling av tekniker och metoder för bestämning av organiska ämnen i miljöprover, textilier och nya material. Detta inkluderar bland annat kromatografi, masspektrometri, jonmobilitet, multidimensionella och kopplade analyssystem, snabba kvantitativa screeningmetodiker, non-target-analys, samt dataflöde och dataanalys. Institutionen är även värd för Stockholms Universitets Centrum för cirkulära och hållbara system (SUCCeSS), där analytisk kemi har en central roll.

Ämne/Ämnesbeskrivning
Analytisk kemi omfattar utveckling av tekniker och metoder för kvalitativ och kvantitativ bestämning av kemiska ämnen i olika typer av matriser, samt studier av de fysikaliska processer och kemiska interaktioner som möjliggör separation och detektion.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Övriga upplysningar

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap. Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnadet som biträdande lektor löper ut.

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Den sökande förväntas vid befordran kunna ta på sig administrativa och pedagogiska uppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se och professor Ulrika Nilsson, tfn 08-16 23 27, ulrika.nilsson@mmk.su.se. 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Ulrika Kaby, tfn 08-16 22 69, ulrika.kaby@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer - anställning

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Analytisk kemist

Lön

Lönebeskrivning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat