arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i miljöteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år 
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-12-10
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning om minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Vi söker en biträdande lektor till Framtidens energi (FEC) som kommer att vara delaktig i forskning, undervisning och samarbete med våra industripartners. Din forskning kommer att fokusera på hantering av slam och organiskt avfall avseende återvinning av näringsämnen och energi genom till exempel pyrolys, hydrotermisk förvätskning/karbonisering eller rötning. Du kommer att ha ett nära samarbete med våra industripartners och med andra forskare, båda nationellt och internationellt. I arbetsuppgifterna ingår även att skriva och granska ansökningar för forskningsprojekt.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som biträdande lektor är främst den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Sökande behöver ha en forskningsprofil som är relevant för området energi- och/eller miljöteknik och för forskning inom hantering av slam och organiskt avfall.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som biträdande lektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

 • Visad vetenskaplig kunskap inom energi- och miljöteknik kopplad till hantering av slam och organiskt avfall, genom internationell publicering och/eller industriforskning och utvecklingsarbete
 • Förmågan att undervisa på högskolenivå på kurser i energi-, miljö- och byggnadsteknik
 • Förmågan och praktisk erfarenhet av att lösa problem och implementera ny kunskap genom exempelvis experiment eller simuleringsmetoder
 • Förmågan att interagera med samhället genom att t ex informera om forskning och utveckling på konferenser och populärvetenskapliga tillställ-ningar
 • Dokumenterad samarbetsförmåga som skapar delat värde i samarbets-processer. Annonsen i sin helhet finner du här MDH.se

Vid befordran till universitetslektor

Vid utgången av anställningen som biträdande lektor har sökande rätt att prövas för anställning som universitetslektor. För behörighet att anställas som universitetslektor vid anställningsen slut behöver du uppfylla kraven i enlighet men Mälardalens högskolas anställningsordning
 • den anställda har visat förmåga att självständigt planera och genomföra högskoleundervisning av hög kvalitet
 • den anställda har varit inblandad i handledning av forskarstuderande
 • den anställda har varit aktiv avseende kursutveckling
 • den anställda har genomgått högskolepedagogiska kurser motsvarande 10 veckor eller 15 hp
• den anställda har visat förmågan att arbeta som självständig forskare som resulterat i högkvalitativa artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter med högt renommé
 • den anställda har visat förmågan att skriva och driva ansökningar för forskningsmedel
 • den anställda har framgångsrikt hanterat forskningsprojekt eller del av forskningsprojekt
 • den anställda har varit aktivt engagerad i nationella och internationella samarbeten med partners relevanta för FEC
 • den anställda är etablerad som en internationell forskare med uppdrag som granskare av manuskript och/eller ansökningar och/eller inbjuden talare vid konferenser

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat