arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i datavetenskap

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 mars

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-04-19
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Arbetsuppgifter

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning om minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§.

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Vi söker en mycket motiverad lektor som ska arbeta med samarbetsprojekt inom området cybersäkerhet för Cyberfysiska system (CPS), undervisa relevanta kurser på universitetsnivå och ha ett intresse av att skapa en långvarig lärarkarriär på vår akademi IDT.

Som biträdande lektor vid IDT kommer du att vara en del av forskningen, undervisningen och samarbetet med våra industriella partners. Din forskning kommer att fokusera på ett eller flera av områdena inom cybersäkerhet, modelldriven utveckling, modellkontroll, aktörsmodell, attackdetektering, säkerhetsverifiering, datadriven detektering av avvikelser och säkerhetskontroll för säkerhetskritiska och cyberfysiska system (CPS).

Du kommer att arbeta i samarbete med andra forskare både internt och externt samt aktivt delta att ansöka om framtida finansiering.

Arbetsuppgifter läs mer här:mdh.se

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som biträdande lektor är främst den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha följande kvalifikationer:mdh.se

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som biträdande lektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vi bedömer också de sökande baserat på deras analytiska förmåga inom de ovannämnda områdena. Vikt kommer att läggas vid en aktuell och stark publikationslista samt kandidatens förmåga att genomföra forskning av hög kvalitet. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Ett intresse för att tillämpa akademisk kunskap och att forska i samarbete med industripartners samt erfarenhet av att arbeta i projekt som innebär att både akademiska och industriella mål uppnås.

En bakgrund som är nära relaterad till det föreslagna forskningsområdet bedöms meriterande. Sökanden ska i ansökan förklara hur hans / hennes kompetens matchar ovanstående kvalifikationer.

Vid befordran till universitetslektor

Vid utgången av anställningen som biträdande lektor har sökande rätt att prövas för anställning som universitetslektor.

Läs mer om behörighetskraven här :Befordran till universitetslektor

Ansökan
Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biträdande universitetslektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat