arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande forskare i hematologi och transfusionsmedicin

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  21 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Till forskargruppen ledd av professor Björn Nilsson söker vi en biträdande forskare.

Forskargruppen fokuserar på hur genetisk variation påverkar blod- och immuncellsfunktion, och hur sådan variation bidrar till utveckling av sjukdomar. Vi erbjuder en tjänst som biträdande forskare syftande till att överbrygga mellan postdoktoral nivå och självständig forskargruppsledare.

Arbetsuppgifter

Den vi söker kommer i första hand att bidra med sin kunskap till forskargruppens pågående projekt (specifikt projektet BloodVariome; funder by ERC Consolidator grant no. 770992) och parallellt med detta utvecklas till självständig forskare. Den vi söker förväntas således utveckla och implementera ett självständigt forskningsprogram som samverkar med, och kompletterar, forskargruppens pågående projekt. Det förväntas att personen vinner egna anslag och etablera samarbeten för att realisera sitt forskningsprogram. För att hjälpa den sökande lyckas med detta kommer coaching att erbjudas, t ex i ledarskap, anslagshantering och handledning. Undervisning kan bli aktuellt i viss mån

Kvalifikationer

För att vara aktuell för tjänsten krävs följande:

- Doktorandsavhandling inom relevant ämnesområde med betydande postdoktoral erfarenhet inom relevant forskningsfält (t ex immunologi, immungenetik, humangenetik, eller humangenomik).
- Erfarenhet av trans-disciplinära genomikprojekt, inklusive storskaliga associationsstudier på immunologiska sjukdomar och immunologiska parametrar.
- Erfarenhet av komplexa forskningsprojekts som involverar forskare vid flera olika universitet/organisationer, inklusive på internationell nivå.
- Ha potential att utvecklas till en oberoende, kompetativ forskningsledare inom två år.
- Ha en vision för sin forskningsinriktning, kortsiktigt och långsiktigt. Samt en tanke om hur den planerade forsknings ska komma att samverka med pågående projekt och samarbeten i miljön.
- Uppvisar en god ledarskapsförmåga, kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga.
- Kunna kommunicera mycket väl i både tal och skrift på Engelska.

Meriterande är om du som söker:


- Har erfarenhet av att skriva anslagsansökningar
- Har erfarenhet av att handledare studenter

Stor vikt kommer att lägga på personlig lämplighet vid tillsättningen av denna tjänst.

Villkor

De första två åren kommer tjänsten att finansieras av BloodVariome. Därefter förväntas att personen finner egen finansiering till tjänsten.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Björn Nilsson

046-2220738