arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande forskare i evidensbasering

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 januari

 • Sök jobbet senast

  20 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Forskningsgruppen för Evidensbasering och Vetenskapsteori arbetar med att stödja verksamheters lärande och tillvaratagande av olika typer av evidens. I ett projekt finansierat av Forte undersöker gruppen tillsammans med Bräcke Diakoni vad evidensbasering skulle kunna innebära inom socialtjänstverksamheter (Forte projekt 2018-00513: ”Utformning av kunskapsunderlag inom social omsorg i spänningsfältet mellan kunskapsstyrning, brukarinflytande och professionstillit”). Mer specifikt är uppdraget att utveckla en modell för hur kunskapsunderlag kan se ut och användas på ett sätt som blir relevant för komplexa och starkt föränderliga verksamheter. Viktigt är att modellen skapar utrymme för olika typer av kunskaper vilket är nödvändigt i en verksamhet som präglas så starkt av professionella bedömningar och komplexa problematiker. Frågorna i projektet ligger nära den undervisning som bedrivs vid masterprogrammet i evidensbasering som många i gruppen är involverade i. I ett annat projekt förlagt vid Segerstedtsinstitutet kartläggs insatser för att förebygga antisemitism.

Arbetsuppgifter

Den biträdande forskaren kommer att arbeta tillsammans med projektledare Morten Sager samt en doktorand, Isabella Pistone, och förväntas utföra deltagande observationer och intervjuer i daglig verksamhet och andra områden inom Bräcke Diakoni. Dessa data ska analyseras vetenskapsteoretiskt i förhållande till kortare format för kunskapsunderlag som utvecklats av aktörer inom evidensrörelsen. Det gäller i första hand formaten rapid reviews och rapid recommendations. Även arbete med den systematiska översikten om insatser för att förebygga antisemitism kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Den biträdande forskaren ska också bidra med administrativt stöd till masterprogrammet i evidensbasering. Viss undervisning på programmet kan bli aktuellt.

Kvalifikationer

Uppvisad erfarenhet och skicklighet i

Bedömningsgrund

Kriterierna för bedömning är uppvisad erfarenhet och skicklighet i a) empirisk forskning om komplexa välfärdsverksamheter med intervjumetoder och deltagande observation, b) undervisning inom välfärdsområdet, c) administration av kurser eller program inom välfärdsområdet, d) vetenskapsteoretisk reflektion kring de epistemologiska, metodologiska och sociologiska implikationerna av olika arbetssätt inom verksamheter och i framställning av kunskapsunderlag, d) skapandet av kunskapssammanställningar och kunskapsunderlag i enlighet med SBUs http://www.sbu.se/sv/var-metod/">http://www.sbu.se/sv/var-metod/ eller EPPI-centers arbetssätt https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=88">https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=88..

Meriterande är också förstahandskännedom om socialtjänstens arbetsformer och om insatser för att förebygga antisemitism eller rasism. På grund av arbetets samverkande natur både med projektledare, doktorand och avnämare kommer erfarenhet av samverkan samt god samarbetsförmåga också att vägas in i bedömningen. 

För övrig information och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se.

 

 

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Deltid omfattning: 15%