arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande avdelningsföreståndare till SiS LVM-hem Lunden, avdelning Rinneb

 • Yrkesroll

  Enhetschef inom social omsorg

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Lunden tar emot kvinnor och män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk i kombination med psykisk ohälsa.

ARBETSUPPGIFTER

Tillsammans med avdelningsföreståndaren leder och fördelar du arbetet på avdelningen. Som biträdande avdelningsföreståndare ansvarar du fr.a. för att det operativa arbetet flyter på, du är tillgänglig och synlig på avdelningen, du erbjuder behandlingspersonalen rätt förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter på ett kvalitativt sätt. Uppdraget omfattar arbetsmoment som är klientnära, så som att utföra riskbedömningar, handlingsplaner, upprätthålla rutiner, struktur och fattade beslut. Du kommer att samordna och följa upp avdelningens resurser så att inplanerade aktiviteter genomförs. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring.

Denna tjänst kommer för närvarande vara placerad på avdelning Rinnebäck. Avdelning Rinnebäck (9 låsbara platser) som vårdar kvinnor med ett komplext missbruk i kombination med annan psykiatrisk problematik. Vi har också uppdrag att vårda kvinnor (2 platser av de 9) som har särskilda vårdbehov utifrån utagerande beteendeproblematik.

KVALIFIKATIONER

Akademisk grundexamen inom samhälls- och beteendevetenskap eller vårdvetenskap. För att klara av uppdraget som biträdande avdelningsföreståndare på Lunden krävs dessutom erfarenhet av ledarskap, god insyn i och erfarenhet av LVM-vård. Du behöver ha en kännedom om LVM-vårdens riktlinjer och rådande lagstiftning och ha en väl utvecklad dokumentationsförmåga.
Körkort är önskvärt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, dvs:
 • förmåga att i en arbetsledande funktion skapa konstruktiva arbetsallianser med såväl kollegor, klienter som med externa samarbetspartners.
 • du är väl medveten om hur din egen person och roll påverkar arbetet i stort.
 • förmåga att arbeta systematiskt, strukturerat och processinriktat för att uppnå goda resultat kopplat till uppdraget.
 • förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du kontinuerligt bjuder in din omgivning till samverkan. Du är noggrann i din återkoppling.
 • förmåga att samordna, planera, organisera, leda och fördela arbetsuppgifter.
 • förmåga att prioritera om i arbetet utifrån rådande situation.
 • förmåga att tillsammans med avdelningsföreståndaren arbeta strukturerat och systematiskt för att säkerställa kvalitén och upprätta en tillräckligt god organisation på avdelningen.
Utifrån att vardagen på Lunden inte alltid är förutsägbar behöver du vara noggrann, flexibel och trygg i att utföra avvägda prioriteringar i arbetet. Du behöver vara trygg med att ha många bollar i luften samtidigt.

Avdelning Rinnebäck har ett uppdrag att vårda klienter med särskilda vårdbehov, dvs kvinnor som vid upprepade tillfällen har utsatt personer i sin omgivning för hot och våld och utifrån detta uppdrag beaktar vi följande förmågor hos de sökande till denna tjänst:
 • förmåga att hantera högenergiska situationer som tenderar att framkalla känslor av stress och press på ett lågaffektivt, metodförankrat och riskavvägande vis.
 • förmåga att, i dessa situationer, även upprätthålla en ödmjukhet inför målgruppens problematik. Ditt bemötande vilar på en humanistisk människosyn.
 • förmåga att, i ovan nämnda situationer, dessutom agera med en gränssättande tydlighet när detta krävs.
 • förmåga att agera som en god förebild och vara ett bra stöd för behandlingsassistenterna även i stressfulla situationer.
 • Erfarenhet av att arbeta i en arbetsledande position.
 • Erfarenhet av att arbeta med tvångsvård i slutna former.
 • Erfarenhet av att arbeta med personer som har en beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa samt ett utpräglat utagerande hotfullt och våldsamt beteendemönster.
Vi begär utdrag ur Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister.

ÖVRIGT

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef inom social omsorg/Föreståndare inom social omsorg

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. Då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar provanställning. .