arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträ. universitetslektor i företagsekonomi med inr. mot Corporate Finance

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 februari

 • Sök jobbet senast

  17 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har cirka 140 anställda och är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik (IFEL), Management & Organisation (inklusive Ekonomisk geografi), Marknadsföring samt Redovisning. Institutionen har också en administrativ avdelning.

Institutionen söker nu en biträdande universitetslektor i företagsekonomi, med särskild inriktning mot Corporate Finance, till IFEL-sektionen. IFEL bedriver avancerad forskning och utbildning inom ämnesområdet och har ett nära samarbete med forskningscentra, såsom Centre for Finance (CFF), Northern Lead och Lighthouse. Sektionens personal undervisar på Handelshögskolans kandidatprogram samt de tre mastersprogrammen: Accounting and Financial Management, Finance, and Logistics and Transport Management.

Ämne

Företagsekonomi med inriktning mot Corporate Finance. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar maximalt 50 procent undervisning och minst 50 procent forskning.

Forskningen förväntas bedrivas med inriktning mot företagsfinansiering. Forskningen förväntas motsvara ovanstående ämnesbeskrivning med fokus på spridning av högkvalitativa forskningsresultat, samt forskningsseminarium och nätverksaktiviteter. Den biträdande universitetslektorn kommer att undervisa på grund- och avancerad nivå och förväntas kunna bidra till forskarutbildning och uppdragsutbildning, vid sidan av kursutveckling och administration.

Undervisningen avser utbildning i Corporate Finance och inkluderar Corporate Valuation (avancerad nivå), Advanced Corporate Finance (avancerad nivå), Financial Management (grundnivå) eller liknande kurser och kandidat-/masteruppsatshandledning i finans samt inom Accounting and Financial Management-programmet.

Den som anställs förväntas att aktivt ansöka om externa forskningsmedel under senare delen av anställningen. 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet GU 2022/2359 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2022/2410.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens, i företagsekonomi med inriktning mot Corporate Finance. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökanden som avlagt examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, perioder av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2022/2410 skall vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklighet och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten.

Vid bedömningen ska särskilt fokus ligga på bevisad vetenskaplig kompetens och potential för framtida högkvalitativa empiriska och/eller teoretiska forskningsaktiviteter inom området Corporate Finance under anställningstiden. Visad pedagogisk skicklighet inom området Corporate Finance är också meriterande samt förmåga att bedriva relevant undervisningsverksamhet. Att kunna kommunicera skriftlig och verbalt på engelska är en nödvändighet för tjänsten.

Även den sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

Anställningen

En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och bedriva meriterande arbete som kan ge behörighet till annan läraranställning för vilken ställs högre krav på behörighet (t ex anställning som universitetslektor).

Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år (HF), i en omfattning av 100 % (heltid). Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placering vid Företagsekonomiska institutionen.   

Information och sista ansökningsdag

Fullständig annons, information om befodran, kontakt uppgifter och instruktioner angående ansökan når du via universitetets rekryteringsportal www.gu.se. Sista ansökningsdag är 17 april 2023 (förlängd ansökningstid).

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat