arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bitr. universitetslektor i människocentrerad artificiell intelligens (AI)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  10 februari

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Ämne


Människocentrerad artificiell intelligens (AI) med inriktning mot hälsa, autonomi och välbefinnande

Med människocentrerad AI (Human-centered AI) avses ett fokus på hur AI-baserade system kan utvecklas för att samarbeta med människor på ett sätt som stärker mänskliga förmågor och hjälper människor att nå sina mål.

Det är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som adresserar komplexiteten i samarbete mellan människa och AI för att förbättra livsvillkor. Denna anställning ingår i forskningsmiljön UMeHealth, som fokuserar på intelligenta, individanpassade interventioner inom eHälsa och system för beteendeförändring och beslutsstöd. Det inkluderar frågeställningar som hur individer kan påverka och samarbeta med AI-system, i deltagande designprocesser och i det dagliga livet; vilka risker för självbestämmande och autonomi som kan uppstå och hur de kan motverkas; hur tillit, transparens och känsla av kontroll kan främjas; och hur individer relaterar socialt, kulturellt och känslomässigt till AI-system i sin vardag.

Arbetsuppgifter


Vi söker dig som är forskare inom ett ämne med tillämpning inom människocentrerad AI och som vill vara med och utveckla Umeå universitets AI-profil med inriktning mot hälsa, autonomi och välbefinnande. Umeå universitet satsar tillsammans med det nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) på studier av artificiell intelligens och autonoma system och dess effekter för människa och samhälle.

Syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom människocentrerad AI för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Anställningen som biträdande universitetslektor är i huvudsak, till minst 80 procent, inriktad mot vetenskaplig meritering, resterande tid ska främst vara inriktad mot pedagogisk meritering.

I arbetsuppgifterna ingår således framförallt forskning, men även undervisning och handledning, inom människocentrerad AI, med inriktning mot hälsa, autonomi och välbefinnande. Ledning av personal och verksamhet ingår då den biträdande universitetslektorn förväntas bygga upp och leda egen forskargrupp. Undervisning sker på engelska men myndighetens språk är svenska och kommunikation utöver undervisning kan delvis komma att ske på svenska. Administrativa uppgifter kan ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

För denna anställning i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö kan behörighetsgivande doktorsexamen eller motsvarande vara inom t.ex. arbetsterapi, etnologi, filosofi, fysioterapi, informatik, kognitionsvetenskap, omvårdnad, psykologi, sociologi eller andra områden som är relevanta för hur människor – individuellt och i sociala sammanhang – uppfattar, förstår och agerar i förhållande till AI-baserade verktyg som utvecklas och används för att förbättra hälsa, autonomi och välbefinnande.

För att vara behörig för anställning ska den sökande behärska god skriftlig och talad engelska. Sökande som inte talar svenska, förväntas tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod, för att t.ex. kunna delta i administrativ utbildningsplanering inom fakulteten samt ge basal undervisning på svenska.

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

 

Viktning av bedömningsgrunder


Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3) och pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

För att läsa beskrivning av bedömningsgrunderna och mer om denna anställning, vänligen besök vår hemsida på http://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/där du kan läsa annonsen i sin helhet.

Vid frågor kring denna rekrytering, kontakta Ingeborg Nilsson, ingeborg.nilsson@umu.se

 

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2021-02-10. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning