arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bitr. universitetslektor i juversjukdomar hos mjölkkor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper 


Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar sjukliga förändringar i juvret hos mjölkkor, främst juverinflammation (mastit), inklusive deras etiologi, patogenes, förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling på individ- och besättningsnivå.  

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att bedriva forskning, medverka i och utveckla undervisning samt handledning inom ämnesområdet. Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten. En huvuduppgift för den biträdande universitetslektorn är att utveckla forskningsområdet med självständigt driven forskning inom ämnet. I arbetsuppgifterna ingår även att söka extern forskningsfinansiering. I den aktuella anställningen kommer forskningen inledningsvis att vara inriktad på effekter av olika ko- och kalvhållningssystem på juverhälsan. En annan väsentlig arbetsuppgift är undervisningen i juversjukdomar, främst inom veterinärprogrammet. I anställningen ingår både teoretisk och klinisk praktisk undervisning samt handledning av examensarbeten. Vidare ingår medverkan som biträdande handledare till forskarstuderande inom relevanta forskningsprojekt. Den biträdande lektorn förväntas ta stort ansvar i institutionens utveckling av ämnesområdet juversjukdomar såväl forsknings- som undervisningsmässigt.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen.

För den aktuella anställningen krävs även svensk veterinärlegitimation, dokumenterad erfarenhet av veterinärt fältarbete som innefattat mjölkkor samt erfarenhet av praktiska forskningsstudier med mjölkkobesättningar. Den anställda ska ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder 
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Doktorsexamen inom ämnesområdet juversjukdomar hos idisslare är meriterande. Dokumenterad gedigen erfarenhet av svensk mjölkproduktion och dess villkor samt erfarenhet av undervisning på högskolenivå i ämnet juversjukdomar är också en merit

 

Sista ansökningsdatum:

2019-xx-xx

Placering/ort:
 Uppsala

Omfattning:

100 %

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/