arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bitr. univ. lektor i växtbioteknik, cellulär totipotens och vävnadsodling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  9 februari

Om jobbet

Institutionen för växtförädling, vid SLU i Alnarp arbetar med forskning, utbildning och innovationsarbete. Fokus ligger på verksamheter
som är av strategisk betydelse för grödor med en hållbar och lönsam produktion av växtbaserade livsmedel, foder och industriprodukter i
ett föränderligt klimat. Institutionen utgör en multidisciplinär, innovativ och kreativ miljö som arbetar med nuvarande och framtida
utmaningar. Läs mer om institutionen här: 

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är biologi med inriktning mot växtbioteknik, cellulär totipotens och vävnadsodling. Forskningen bör innefatta, men är inte begränsad till, förmåga hos vävnad och celler från växter, främst jordbruksväxter, att generera strukturer, organ och fullständiga växter. Vidare, interaktionen mellan dessa celler och vävnader och olika biotekniska tillämpningar i sammansatta system. Anställningen kommer att knytas till avdelningen för växtbioteknik. Forskningen kan behandla både grundläggande och tillämpade forskningsfrågor av relevans för ämnesområdet.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnet för anställningen och ges utvecklingsmöjligheter för att kunna meritera sig till docent och universitetslektor inom ämnet.

Därutöver förväntas innehavaren av anställningen att inom ämnesområdet för anställningen:
 • forska och söka extern finansiering i konkurrens samt publicera vetenskapliga artiklar
 • initiera uppbyggnaden av en egen forskargrupp
 • delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
 • undervisa på grundnivå, avancerad nivå och i forskarutbildningen
 • bygga och vidareutveckla nätverk med vetenskapssamhälle, industri och andra intressenter, nationellt och internationellt
 • samarbeta nära med forskare inom avdelningen, institutionen och övriga delar av SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Den biträdande universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta och undervisa på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl anses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den framgångsrika kandidaten ska ha:

 • doktorsexamen i ämnet biologi, molekylärbiologi eller i motsvarande disciplin med relevans för anställningens ämnesområde
 • visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom anställningens ämnesområde
 • visat ett teoretiskt djup av relevans för anställningens ämnesområde och en förmåga att publicera sin forskning internationellt
 • erfarenhet av olika forsknings- och laboratoriemiljöer samt tillämpningsmetoder av relevans för anställningens ämnesområde
 • god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvantitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet, såsom vetenskapliga publikationer, priser, forskningsmedel och andra mätbara resultat.

Samarbetsförmåga, erfarenhet av administration, och undervisning är meriterande.

Vid sidan av kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga egenskaper och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

2023-02-09

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande
universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande
universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i
samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och
utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5
pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med
markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat