arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bitr universitetslektor i datadriven precisionsmedicin och diagnostik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juli

 • Sök jobbet senast

  5 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Den aktuella utlysningen som biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) vänder sig till forskare som är tidigt i karriären och har internationell forskningserfarenhet.

Anställningen kommer att vara placerad vid Medicinska fakulteten och knuten till https://www.wcmm.lu.se (WCMM) vid Lunds universitet. Institutionstillhörighet bestäms i samband med tillsättningen. Anställningen är tidsbegränsad till fem år med möjlighet till befordran till tillsvidareanställning som universitetslektor.

För mer information om SCILifeLAB och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science se

https://www.medicine.lu.se/research-and-research-studies/house-infrastructure/list-research-infrastrucures

Framtiden för life science är datadriven. Kommer du att leda den förändringen hos oss? Ansök nu!

Till Lunds universitet söker vi en Biträdande universitetslektor i datadriven forskning precisionsmedicin och diagnostik

Ämnesområdet avser datadriven forskning om precisionsmedicin, såsom användning av beräkningsverktyg för att integrera molekylära och kliniska data för translationell forskning och diagnostisk utveckling, och därigenom underlätta individanpassad vård. Dataintegration och analys kan användas för patientstratifiering, för upptäckt av diagnostiska biomarkörer och för longitudinella studier och uppföljning. Precisionsmedicin inkluderar metoder för datatolkning, visualisering och kliniskt beslutsstöd.

Forskningen förväntas använda resurser som elektroniska hälso- och sjukvårdsdata, molekylära data (t.ex. avbildning och omics), såväl som longitudinella patient- och befolkningsregister, biobanker och data från digitala mätverktyg.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn förväntas initiera och upprätthålla ett starkt datadrivet forskningsprogram i synergi med pågående preklinisk och klinisk forskning inom området precisionsmedicin vid fakulteten.

Anställningen innefattar främst forskning och handledning på forskarnivå. Upp till 20% av anställningen kan ägnas åt undervisning vid fakulteten på olika nivåer, så att behörighet för befordran till universitetslektor kan uppfyllas inom fem år.

Det förväntas också ett aktivt deltagande i nätverk och utbytesprogram inom lokala och nationella DDLS-Fellow, Science for Life Laboratories, samt WCMM-program vid Lunds universitet. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 a§ är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor gått ut.

Även den som avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Befordran

En biträdande universitetsektor som är anställd enligt 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till lektor vid högskolan om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor och vid prövning bedöms lämplig för sådan anställng enligt de bedömningsgrunder som högskolan bestämt ska tillämpas. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som unviersitetslektor, http://www.medicin.lu.se/lfn">http://www.medicin.lu.se/lfn">http://www.medicin.lu.se/lfn">http://www.medicin.lu.se/lfn

Ansökan inges till fakultetskansliet senast sex månader innan anställningen upphör.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den
förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen och Lunds universitets
anställningsordning, se http://www.medicin.lu.se/lfn">http://www.medicin.lu.se/lfn">http://www.medicin.lu.se/lfn">http://www.medicin.lu.se/lfn

Upplysningar

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ytterligare upplysningar lämnas av vicedekan David Gisselsson Nord, tel:+46 73 391 40 36,
e-post: https://lu.varbi.com/center/tool/position/404770/edit/tab:2/David.Gisselsson_Nord@med.lu.se eller

Dekanus Kristina Åkesson, tel 046-222 80 84,
e-post: https://lu.varbi.com/center/tool/position/404770/edit/tab:2/Kristina.Åkesson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd
Kajsa Johnsson tel +46 46 222 08 22, https://lu.varbi.com/center/tool/position/404770/edit/tab:2/Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-09-05.
Ansökanredovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/lfn">http://www.medicin.lu.se/lfn">http://www.medicin.lu.se/lfn">http://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: snarast Tillsvidareanställning