arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bitr UL i ind teknik inr medicinteknisk innovation och implementering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  25 januari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland.  Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se.

Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem. Inom detta ämne är anställningen inriktad mot medicinteknisk innovation och implementering.

Svensk medicinteknisk industri är världsledande inom många områden och sysselsätter omkring 20 000 personer med en omsättning på cirka 60 miljarder kronor per år. En grundläggande förutsättning för dessa historiska framgångar har varit god samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi. För att samla tidigare spridda verksamheter till ett stärkt profilområde har Uppsala universitet tillsammans med Akademiska sjukhuset och Region Uppsala beslutat om en långsiktig och fakultetsöverskridande satsning på medicinsk teknik, Medtech Science & Innovation, där grundvetenskapliga frågeställningar inom medicinsk teknik kopplas med behov som finns inom sjukvården.

Anställningen är även knuten till och placerad vid Medtech Science & Innovation. Centrumet har till sitt förfogande laborativa lokaler i världsklass vid Ångströmlaboratoriet, samt kontors- och mötesrum i nyrenoverade lokaler på Akademiska sjukhuset. Centrumet är även en nationell nod i det strategiska programmet Medtech4Health, som finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Beskrivning av anställningens ämnesområde:


För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv med hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen samt invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta, bl.a. från reaktiva åtgärder till mer proaktiva och förebyggande, från passiva mottagare till aktiva medskapare och från sjukdom till hälsa. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg utnyttjas bättre och därmed räcker till fler.

Som en del i denna omställning kommer nya medicintekniska lösningar spela en stor roll, bland annat via de multiprofessionella team med specialistkompetens för mobil avancerad sjukvård bedriven utanför sjukhusen som börjar etableras i flera regioner, men även genom att patienter och anhöriga kan ges hjälp för t.ex. provtagning, monitorering, kommunikation samt rehabilitering. Ämnesområdet för anställningen är medicinteknisk innovation och implementering för att möjliggöra och bedriva avancerad sjukvård.

För information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida genom att trycka på "Ansök här". 

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Thomas Lennerfors, telefon 0701679553, e-post mailto:thomas.lennerfors@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2021, UFV-PA 2020/4472.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Visstidsanställning