arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bitr lektor i integrativ strukturbiologi m inr mot strukturell dynamik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  28 december

Om jobbet

vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2022-12-28.

Stockholms universitet är ett ledande europeiskt universitet och ett av världens 100 högst rankade lärosäten för högre utbildning och forskning. Universitetet har mer än 60 000 studenter och 5 000 anställda.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt center för storskalig biovetenskap med fokus på forskning inom hälsa  och miljö, och drivs gemensamt av Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Uppsala universitet. SciLifeLab fellows är en karriärprogram som syftar till att stärka svensk forskning inom molekylära biovetenskaper. SciLifeLab-Stockholm är lokaliserat i ett gemensamt campus, Campus Solna, där den SciLifeLab fellow som anställs kommer att vara placerad.

Anställningen som biträdande lektor i integrativ strukturbiologi med inriktning mot strukturell dynamik hör till Institutionen för biokemi och biofysik (DBB), Stockholms universitet. DBB består av ca 30 oberoende forskargrupper, varav flertalet arbetar i Arrheniuslaboratoriet på Stockholms universitetscampus. Ett antal grupper är lokaliserade till SciLifeLab-Stockholm, och den nu aktuella anställningen är också lokaliserad där. Den primära uppgiften för den biträdande lektor som anställs är att bedriva forskning samt att i begränsad omfattning bidra till DBBs undervisningsuppdrag.

Ämne

Integrativ strukturbiologi med inriktning mot strukturell dynamik

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar forskning inom strukturbiologi, biofysik, biokemi eller beräkningsbiologi. Centralt för ämnet är studier av proteindynamik hos makromolekylära komplex med flera experimentella metoder.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Övriga upplysningar

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnadet som biträdande lektor löper ut.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).
Under de första 6 åren kommer den som anställs att ha SciLifeLab, Campus Solna som sin huvudsakliga arbetsplats.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Martin Högbom, tfn 08-16 21 10, martin.hogbom@dbb.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat