arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bibliotekschef vid Naturvetenskapliga fakultetsbiblioteket

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  22 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Tre institutioner, Fysik, Kemi och Matematik är gemensamma för naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH).

Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik fungerar som en institution under naturvetenskapliga fakulteten men är samtidigt en avdelning inom institutionen för kliniska vetenskaper under medicinska fakulteten.  

Biblioteksverksamheten vid Lunds universitet är samlad i en organisation. Inom denna organisation samverkar och samarbetar medarbetare knutna till Universitetsbiblioteket (UB) och ett antal fakultetsbibliotek. Naturvetenskapliga fakultetsbiblioteket genomgår för närvarande en omstrukturering för att bli bättre rustat inför den snabba utvecklingen inom området. Fyra fysiska biblioteksenheter, biologibiblioteket, fysik- och astronomibiblioteket, geobiblioteket och kemicentrums bibliotek slås organisatoriskt samman till en sammanhållen biblioteksorganisation på fakultetsnivå och vi söker nu en chef för den nya biblioteksorganisationen. Fakultetsbiblioteket har en välfungerande verksamhet med ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande. Ett pedagogiskt och serviceinriktat förhållningssätt utgör tillsammans med en integrering i fakultetens övriga verksamhet en god grund för bibliotekets arbete. Samlingarna består av såväl elektroniska som tryckta resurser.

Arbetsuppgifter


Bibliotekschefen leder och utvecklar verksamheten inom ramen för fakultetsbibliotekets uppdrag. Du har budget, personal- och arbetsmiljöansvar för bibliotekets ca femton medarbetare. Som bibliotekschef  förväntas du utveckla områden såsom:

- Öppen vetenskap
- E-resurser
- Digitalisering av forsknings- och undervisningsresurser
- Den publika miljön och anpassad service till användarna 

Naturvetenskapliga fakultetens verksamhet består till ca 90% av forskning och forskarutbildning och till 10% av utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Fakultetsbibliotekets roll är att stödja båda dessa verksamhetsgrenar. Tillsammans med en grupp medarbetare arbetar du med vetenskaplig kommunikation i olika former; i första hand med frågor som rör förvärv, det lokala LUCRIS-systemet, publicering, upphovsrätt, öppen vetenskap och forskningsdata. I arbetet ingår både att ge individuellt stöd till enskilda forskare och doktorander samt att hålla i kurser och liknande, på svenska och engelska. Biblioteket kan på sikt även få ansvar för pedagogiska plattformar och annan form av stöd till studenter, lärare och forskare.

Utöver arbetsuppgifter på strategisk och operativ nivå kommer bibliotekschefen att leda arbetet i de referensgrupper för biblioteksenheterna som finns på institutionsnivå. Du kommer att ingå i fakultetens presidium, olika nätverk vid Lunds universitet och kommer att samverka med LTH och medicinska fakultetens bibliotek. Du rapporterar till dekanen.

Kvalifikationer


Du ska ha:

examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande akademisk bibliotekarieutbildning. ledarskapserfarenhet. erfarenhet av att genomföra organisationsförändringar och förnyelse. erfarenhet av att utveckla formerna för stöd till forskning och utbildning. erfarenhet av hur den vetenskapliga kommunikationen fungerar och en förmåga att snabbt sätta dig in i hur den utvecklas.

- en god kommunikativ förmåga och vara van vid att samarbeta med många olika parter
- erfarenhet av operativt arbete vid ett lärosätes- och/eller ett forskningsbibliotek
- mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du även har:


- chefserfarenhet inklusive personal- och budgetansvar. gått ledarskapsutbildning. erfarenhet av att arbeta med forskningsstöd och en god kunskap om områdets utveckling på nationell och internationell nivå
- erfarenhet av egen biblioteksundervisning och stöd till undervisning. erfarenhet av och kunskap om andra funktioner som finns på forskningsbibliotek förutom forskningsstöd
- intresse för pedagogiska frågor och ett pedagogiskt förhållningssätt
- ämneskunskaper relevanta för något av naturvetenskapliga fakultetens ämnen kunskaper i fler språk än engelska

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. erfarenhet och hur din kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet med forskningsstöd och övrig verksamhet vid biblioteket. Vidare är det viktigt att du som ledare har förmåga att inspirera och utveckla medarbetarna samt att skapa engagemang, delaktighet och förtroende.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna och för ett resonemang kring arbetsuppgifterna, ett CV samt relevanta examensbevis.

Intervjuer planeras äga rum i v 2-3 2021

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Avdelningschef, statlig

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse tillsvidare Tillsvidareanställning