arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bibliotekarie / erfaren katalogisatör

 • Yrkesroll

  Bibliotekarie

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 mars

 • Sök jobbet senast

  22 mars

Om jobbet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet, är nationellt specialbibliotek för forskning och utveckling inom kulturarvsområdet. Starka ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst och arkitektur, numismatik, kulturmiljövård och museologi. Biblioteket arbetar med informationsförsörjning till Riksantikvarieämbetet samt till Statens historiska museums och Kungl. Myntkabinettets tjänstemän, till forskare och studenter, till externa yrkesverksamma inom kulturmiljö- och kulturarvsområdet samt till övriga användare - biblioteket är tillgängligt för alla. Vi ansvarar också för myndighetens digitala publicering och förmedling av digitala publikationer. Biblioteket har omfattande och värdefulla analoga samlingar, uppbyggda under lång tid, samt ett växande digitalt utbud. Bibliotekets och arkivets samlingar är en av grunderna för Riksantikvarieämbetets informationsförsörjning och vi arbetar med ett gemensamt fokus på kunskapsuppbyggande och kunskapsförmedlande utveckling.

Biblioteket har 12 tillsvidareanställda medarbetare och är tillsammans med Riksantikvarieämbetets arkiv inrymt i vackra, historiskt intressanta lokaler på Östermalm i centrala Stockholm. De fysiska samlingarna är fördelade på flera olika adresser i Stockholmsområdet.

Dina arbetsuppgifter


Det här är ett tillfälle för dig som är genuint intresserad av katalogisering, har god erfarenhet inom området och fokuserat vill ta dig an en avgränsad utmaning. Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat oss infrastrukturmedel för den tvååriga satsningen ”Vitterhetsakademiens bibliotek: ett katalogiserings- och tillgängliggörandeprojekt”. Projektets mål är att genom katalogisering i Libris synliggöra bibliotekets omfattande samling av äldre utländska tidskrifter och monografiserier inom bibliotekets viktigaste ämnesområden. Samlingen, som är placerad i Tumba, omfattar ca 1 500 hyllmeter. Läs gärna mer om projektet här: Vitterhetsakademiens bibliotek: ett katalogiserings- och tillgängliggörandeprojekt (rj.se)

För att genomföra projektet på ett effektivt och framgångsrikt sätt anställer vi för en period av två år två erfarna katalogisatörer med intresse för och vana vid katalogisering av äldre utländsk litteratur (en av tjänsterna är redan tillsatt). Arbetet kräver stor förmåga att arbeta självständigt, men också förmåga till god samverkan, framförallt med varandra men också med projektledning / handledande kollegor. Den övervägande delen av arbetstiden kommer att vara förlagd till Tumba, där den aktuella samlingen förvaras, men viss möjlighet till distansarbete på deltid kommer efterhand att finnas.

Samlingen är uppställd i en nyrenoverad arkivlokal hos Svensk museitjänst (SMT) i Tumba. SMT tillhör Riksantikvarieämbetet och medarbetarna vid SMT blir dina dagliga arbetskamrater, vid sidan av din närmaste kollega i projektet. Flera av bibliotekets medarbetare kommer också att av och till finnas på plats i Tumba för möjlighet till diskussion och handledning. SMT:s lokaler är belägna på gångavstånd från Tumba pendeltågsstation.

Litteraturen i samlingen är tidigare katalogiserad i bibliotekets äldre kortkatalog, men kommer nu att katalogiseras i Libris. Arbetet i samlingen kan delvis vara fysiskt krävande. 

Din kompetens

Kvalifikationskrav:
 • Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
 • Mycket god (flerårig) vana av katalogisering inkl. klassifikations- och ämnesordsarbete
 • God kännedom om relevanta standarder/regelverk för katalogisering, till exempel RDA
 • Goda arbetskunskaper i svenska och engelska

Det är dessutom meriterande om du har:

 • Aktuell erfarenhet av katalogisering i Libris XL inkl. import av utländska katalogposter
 • Väl fungerande arbetskunskaper (katalogiseringskunskaper) i ytterligare språk utöver svenska och engelska, såsom tyska och/eller romanska språk
 • Erfarenhet av katalogisering av äldre litteratur
 • Erfarenhet av katalogisering av tidskrifter och monografiserier
 • Ämneskunskaper i något eller några av bibliotekets ämnesområden
Som person är du självständig och initiativrik. Du har lätt för att samarbeta och skapa kontakter. Utifrån givna uppdrag och förutsättningar kan du i det dagliga arbetet leda dig själv, organisera ditt arbete effektivt och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är nyfiken på att prova nya metoder och arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Detta är en statlig visstidsanställning som omfattar två år med tillträde enligt överenskommelse.  Placeringsort är Tumba.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2023-03-22. Märk din ansökan med refnr RAÄ-2023-890.

Lön

,

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat