arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Beredskapshandläggare med inriktning mot säkerhetsskydd

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  19 juli

Om jobbet

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker minst två beredskapshandläggare med huvudsaklig inriktning säkerhetsskydd till enheten för samhällsskydd och beredskap. Din placering kommer initialt vara på vårt kontor i Malmö, men placeringen kan komma att ändras till vårt kontor i Kristianstad. Anställningen är tillsvidare med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Om önskemål finns kan även tidsbegränsad anställning erbjudas.

Enhetens övergripande uppdrag är att verka för att länet har den beredskap som krävs för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris. Vi samverkar med olika centrala, regionala och lokala aktörer, exempelvis Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen och de skånska kommunerna för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att bedriva stöd och tillsyn av kommunalt säkerhetsskydd samt säkerhetsskydd hos vissa företag och näringsidkare.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer primärt att arbeta med att stödja kommuner och företag i att uppfylla säkerhetsskyddslagens krav på rutiner och förmågor inom informationssäkerhet, infrastruktur, skalskydd, personalsäkerhet, säkerhetsskyddsanalys och fler därtill hörande arbetsuppgifter. Detta sker inom ramen för länsstyrelsens tillsynsuppdrag vilket innebär att du också ska tillse att lagstiftningens krav efterlevs genom tillsynsbesök, upprättande av tillsynsrapporter och genom att bereda beslut om sanktioner.

Du kommer handlägga ärenden om civila skyddsobjekt och hjälpa kommunerna rörande ledningsplatsfrågor. I det här arbetet kommer du att samarbeta med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra länsstyrelser och statliga aktörer.

Arbetet kräver ofta att man är på plats hos den aktör man stödjer eller tillsynar samt att man deltar i möten och konferenser med statliga aktörer, inte sällan i Stockholm. Detta medför därav ett relativt stort antal resdagar per år.

Säkerhetsskydd är en bärande del i uppbyggnaden av totalförsvarsförmågan inom såväl myndigheter och kommuner/regioner. När det är relevant kommer du därför att delta i enhetens övriga interna och externa arbete med totalförsvarsfrågor och även stötta Länsstyrelsens interna säkerhetsskyddschef och dennes organisation med säkerhetsskyddsarbete som adjungerad expert.

Du kommer att ingå i Länsstyrelsens krisledningsorganisation och tjänstgöra vid hantering av samhällsstörningar i länet. Arbetet medför att du sannolikt blir krigsplacerad hos Länsstyrelsen, undantag kan komma att göras för sökande med särskilda skäl på grund av tidigare anställning.

KVALIFIKATIONER

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som:


- Har en relevant civil, polisiär eller militär högskoleutbildning. Vi kommer också beakta kandidater som är certifierade säkerhetschefer genom yrkeshögskolan.
- Har goda teoretiska kunskaper inom säkerhetsskyddslagstiftningen.
- Har goda kunskaper och erfarenhet av organisations- och personalsäkerhetsfrågor ur ett säkerhetsskyddsperspektiv och förstår hur man bygger rutiner och kontrollmetoder för att säkerställa att säkerhetsskyddslagens krav uppnås i en organisation.
- Har goda praktiska kunskaper om fysiska och elektroniska lösningar för ett gott säkerhetsskydd.
- Har god förståelse för hur antagonistiska hot påverkar riskbedömningar och åtgärder inom säkerhetsskyddsområdet.
- Har förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter samt intresse för och förmåga att hantera och lösa komplicerade frågeställningar. Vidare behöver du ha förmåga att på kort tid ställa om från långsiktigt utvecklings- och planeringsarbete till konkret handling i vår krisledningsorganisation.
- Har en god pedagogisk förmåga och kan kommunicera på ett sätt som är lätt att förstå. Vi förutsätter att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.
- Har förmågan att se frågor ur olika perspektiv, inte minst våra externa aktörers perspektiv, för att kunna fatta bra beslut baserade på en helhetssyn. Du kan bygga och underhålla relationer med stort mått av integritet.
- Är svensk medborgare.

Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

ÖVRIGT

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.