arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Beredskapshandläggare med fokus på projekt- och processledning

 • Yrkesroll

  Säkerhetsrådgivare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 december

 • Sök jobbet senast

  24 januari

Om jobbet

Vill du driva projekt och processer inom interna och länsövergripande projekt inom områdena krisberedskap och civilt försvar? Sök till oss!

Länsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris. Under en kris ska Länsstyrelsen stödja alla berörda myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna våra insatser med deras. Under höjd beredskap ska vi leda och samordna all civil verksamhet i länet och ha ett nära samarbete med försvarsmakten.

Försvars- och beredskapsenheten
Vi arbetar med Kronobergs krisberedskap och totalförsvar i ett brett perspektiv. Vi analyserar bl.a. länets sårbarheter, samordnar och genomför övningar, samverkar kring krisberedskap med länets olika aktörer och planerar för ett modernt civilt försvar. Enheten arbetar även med myndighetens interna säkerhetsarbete och med tillsyn av räddningstjänsternas arbete enligt Lagen om skydd av olyckor. Försvars- och beredskapsenheten utgör också en del av kärnan i länsstyrelsens operativa ledningsarbete i kris och krig.

Vad kan vi erbjuda dig?
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av ett tiotal medarbetare, som har erfarenhet och specialistkunskap av krisberedskaps- och säkerhetsarbete. Vi sitter i öppna kontorslandskap och vi har en prestigelös arbetsplatskultur mellan oss, vilket betyder att vi månar om att du ska få en god introduktion och att vi lär av varandra.

Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi berättar gärna mer om tjänstens innehåll, så du är välkommen att kontakta Max Hector under vecka 2-3.

ARBETSUPPGIFTER

Då vårt uppdrag är föränderligt så kommer också arbetsuppgifterna anpassas under tiden.

Huvuddragen i arbetsuppgifterna är:

• Projektledning och processledning inom krisberedskap och totalförsvarsfrågor - både internt inom myndigheten och i samverkan med andra aktörer. Det kan innebära ansvar inom områdena risk- och sårbarhetsanalyser, samhällsviktig verksamhet och kärnenergiberedskap, beredskapsplanering och länsstyrelsens egen krisförmåga.
 • Arbeta med frågor kopplat till länsgemensam krisberedskap och totalförsvar.
 • Samarbete med försvarsmakten kring beredskapsplaner och samhällsviktig verksamhet. Utvecklingsarbete kring länsstyrelsens egen roll inom totalförsvaret.
Tjänsten innebär resor både inom och utom länet och övernattningar på annan ort.

KVALIFIKATIONER

• Du har en högskoleutbildning inom risk- och krisområdet/samhällsvetenskapliga området eller motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som relevant.
 • Flera års erfarenhet av att driva projekt och processer med aktörer från olika organisationer.
 • Erfarenhet av att planera, driva igenom och utvärdera långsiktiga processer.
 • Kunna uttrycka dig väl i svenska (tal och skrift) samt engelska.
 • Svenskt medborgarskap.
 • Kunskap i MS Office.

Meriterande

• Erfarenhet från arbete i krisledningsorganisation och om du har arbetat med utveckling av en organisations krisledningsförmåga.
 • Arbetet på försvars- och beredskapsenheten är mycket utåtriktat och du kommer i olika sammanhang att utbilda, informera, hålla föredrag och leda möten med både externa och interna aktörer.
 • Erfarenhet av att ha arbetat med processer/projekt på annan myndighet eller annan offentlig verksamhet.
 • Mycket av tjänsten består i att förmedla kunskap, utbilda och bedriva utvecklingsarbete på olika sätt.

Personliga egenskaper

• Självgående och serviceinriktad, har lätt att ta egna initiativ och har en god förmåga att samarbeta med andra.
 • Du behöver ha tålamod då beslut måste förankras med olika aktörer och förutsättningar för arbetet ibland kan förändras.
 • Vi ser även att du har förmåga att hantera många olika arbetsuppgifter och kan prioritera och skapa struktur i ditt arbete även under perioder med hård belastning.
 • Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

ÖVRIGT

Vi avser påbörja intervjuer under vecka 5. Med anledning av rådande omständigheter kommer en första intervju att erbjudas via videokonferens om så önskas.

Du måste ha körkort och vara beredd på resor i tjänsten, till största delen inom länet.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Du kommer att genomgå säkerhetsprövning innan anställning och den ska vara godkänd innan tillsättning. Det kan innebära att rekryteringen tar längre tid än normalt.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet. Med fokus på dem vi är till för. Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt. Tillsammans med andra.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Säkerhetsrådgivare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-05-03 Eller enligt överenskommelse.