arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Behandlingspedagog natt till Rinnebäck och Fyrklövern i Lund

 • Yrkesroll

  Behandlingsassistent/Socialpedagog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 april

 • Sök jobbet senast

  23 maj

Om jobbet

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb.

Enheten i Lund tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Enheten Höör tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk och fysisk ohälsa.

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker nu tre behandlingspedagoger för nattjänstgöring till avdelningarna Rinnebäck och Fyrklövern som ligger beläget i södra Lund och som är två låsta avdelningar som bedriver tvångsvård. Rinnebäck är en avdelning med 8 platser för kvinnor varav 3 med särskilda behov. Klienterna på avdelning Rinnebäck vårdas företrädesvis tillsammans i grupp. Avdelning Fyrklövern, som under hösten 2021 kommer att öppnas i projektform, är en förstärkt avdelning bestående av 4 platser för kvinnor med särskilda behov. Fyrklövern består av separata lägenheter. Utöver en allvarlig beroendeproblematik har klienterna som vårdas på Fyrklövern särskilt svårt för att vistas tillsammans med andra klienter. Klienterna med särskilda behov har nära till våldsamt utagerande beteendemönster i situationer då de blir stressade och ångestfyllda.

Vi arbetar med strukturerad missbruksbehandling där du tillsammans med övrig personal kommer att ansvara för att skapa en stabil och trygg miljö för klienterna. I arbetet som behandlingspedagog med nattjänstgöring är du en del i kvällens verksamhet med klienterna. Strukturerad dokumentation är ett viktigt verktyg i arbetet som behandlingspedagog hos oss och du behöver därför ha en god vana att dokumentera.

I denna tjänst som behandlingspedagog kommer du att arbeta nattetid (vaken natt), vardag och helg. Under nattetid arbetar behandlingspedagogerna avdelningsöverskridande vilket innebär att tillsyn och eventuella stödinsatser även kommer att ske på avdelning Hill och avdelning Ängen. Avdelning Hill ansvarar för 16 låsbara platser och avdelningen Ängen för 4 öppna platser.

KVALIFIKATIONER

Minst examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot
socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola med motsvarande inriktning.

- Vara trygg i att utföra arbetsuppgifter enskilt och erbjuda stöd åt en klient i taget och klienter i grupp.
- Vara inställd på att identifiera klientens specifika behov och begränsningar för att därefter anpassa krav och de stödjande insatserna.
- God förmåga att bygga relationer och arbeta processinriktat med behandlings- och förändringsarbete.
- God förmåga i att samverka samt att ta ansvar för att kunskapsöverföring sker både från och till andra.
- Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med klienter som har NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ses som meriterande.
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
- Erfarenhet av arbete inom tvångsvård på institution är önskvärt.

Utifrån att vi har ett uppdrag att vårda klienter som har särskilda behov, så betonas vikten av att:
- ha god förmåga att hantera högenergiska situationer som tenderar att framkalla känslor av stress och press på ett lågaffektivt, metodförankrat och riskavvägande vis.
- vara prestigelös och sänka kraven i möjligaste mån i situationer där risk för stress, oro, ångest och andra negativa känslor hos klienten föreligger.
- ha god förmåga att, i svårare situationer, även upprätthålla en ödmjukhet inför målgruppens problematik, dvs erbjuda ett värdigt bemötande som vilar på en humanistisk människosyn.
- ha god förmåga att, i svårare situationer, dessutom agera med en gränssättande tydlighet när så är nödvändigt.

Vi begär utdrag ur polismyndighetens misstanke- och belastningsregister.

ÖVRIGT

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Schema. I denna tjänst som behandlingspedagog kommer du att arbeta nattetid, vardag och helg. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-09 Tillträde efter överenskommelse, upphör: 2022-08-31 .